Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

LỄ HUY HIỆU

CỦA DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

 

 Chúa đã gọi tôi cho việc phục vụ Thánh Thể dù tôi bất xứng – Người đã chọn tôi để hoạt động cho Hội Dòng dù tôi bất lực và bệnh hoạn – Người đã dẫn tôi đi từ cái chết đến với sự sống của Hội Dòng – Hết những gì người ta nói không thể được đều đến đúng giờ của Chúa – Chỉ duy mình Chúa, cho tình yêu và vinh quang Người.

(Cha Thánh E-ma)          

       

 

.