Ngày 26 Tháng 7

 

  

 Thánh Gioa-Kim và Thánh Anna.

Chính bởi đau khổ và thất bại hơn là bởi các bài giảng hung hồn mà Thiên Chúa muốn củng cố .Nước Người trong các linh hồn”

(St Têrêsa Hài Đồng Giêsu).