Ngày 6 Tháng 7

 

   Thánh Maria Goretti

Nếu người ta  có lòng ao ước, dù ước ao một sự lành cực nhỏ thôi, Chúa cũng ban thưởng, và có kho Người ban thưởng ngay khi còn ở đời này”.

(St Têrêsa Hài Đồng Giêsu)