Ngày 3 tháng 3

Ngày 3 tháng 3 – Kẻ thù độc hại nhất của đời sống thiêng liêng trong chúng ta, chính là sự hờ hững, uể oải và lười biếng, làm mọi việc cách máy móc, không bao giờ ý thức về tình trạng của mình, ít nghiêm túc. Ta sẽ giống như một nhà buôn, bán ra thật nhiều nhưng không bao giờ tính sổ, không lo lời hay lỗ, bất cẩn như thế chắc chắn sẽ đưa đến mất mát.
(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Tu 103,1)