Ngày 28 Tháng 5

Ngày 28 Tháng 5

Hãy xem các Tông đồ yếu đuối trong niềm tin vào Giêsu, lảo đảo trong nhân đức khi theo bước Giêsu. Ai đưa họ về với nhiệm vụ ? Ai tập hợp và  bổ sức cho họ sau cái chết của Chúa Giêsu ? Phải chăng chính Người được Chúa ban làm Mẹ họ? Đó không là Mẹ Maria sao ? và dưới sự hướng dẫn của Mẹ, họ đầy hi vọng và nhận được ơn sủng cho họ. Chính Mẹ Maria trong Phòng Tiệc Ly đã chuẩn bị họ nhận lãnh Thánh Thần, và giúp họ cách mãnh liệt trở thành nhũng con người mới.

(Bài giảng Tổng quát của Cha E-ma 172,3)