Thánh Thể và đời sống thánh hiến.

Tông Huấn BÍ TÍCH TÌNH YÊU

 Thánh Thể, nguồn suối và tột đỉnh của đời sống và sứ mệnh của Giáo Hội.

của Đức Giáo Hoàng Beneđicto XVI gửi các Giám mục, Linh mục, Phó Tế những người Thánh Hiến vá các tín hữu Giáo dân

+ Thánh Thể và đời sống thánh hiến (s. 81).

Tông Huấn « Bí Tích Tình Yêu » đã nói tới đời sống thánh hiến trong các dịp sau đây : khi nhắc nhở các giám mục hãy thâu dụng các thành phần giáo sĩ trong các dòng tu tham dự vào công tác mục vụ của giáo phận, nhất là ở những nơi thếu linh mục (s. 25); khi nói tới các tu sĩ có phận vụ nào đó trong buổi cử hành để giúp linh mục và họ cũng phải là những người được huấn luyện kỹ càng để thi hành phận vụ này (s. 53) ; khi nói về đặc sủng Thánh Thể của một số Hội dòng Thánh Thể và khuyên các Dòng hãy để cho các thành phần của mình có giờ Chầu Thánh Thể (67).

Trong phần bàn về linh đạo Thánh Thể, Tông Huấn muốn nói về liên hệ và ảnh hưởng của Thánh Thể trong đời sống những con người thánh hiến. Trước tiên họ phải là những chứng tá về sức thánh hóa của Thánh Thể cho tu sĩ khi họ tham dự Thánh Lễ và chầu Thánh Thể (s. 81). Điều này giúp họ theo Chúa Kitô cách tận căn, Đấng vâng lời, khó nghèo và trong sạch (s. 81). Giáo Hội mong chờ ở họ cái chính yếu của đời sống tu trì hơn là những hoạt động họ làm (s. 81 : điều họ là hơn là điều họ làm). Và đời sống chiêm niệm và Thánh Thể sẽ cho tu sĩ cái chính thực này (s. 81).

Ở đây Đức Thánh Cha (dùng đại danh từ ngôi thứ I «TÔI ») đã muốn nhấn mạnh tới liên hệ nội tại đặc biệt giữa Thánh Thể và việc sống đồng trinh, sống đức khiết tịnh (s. 81), như trong trường hợp giữ độc thân của linh mục (s. 24).  Việc giữ đức khiết tịnh được hiểu như là một sự dâng hiến chính mình cách trọn vẹn cho Thiên Chúa và không lấy lại  cho mình nữa (s. 81). Chính từ Thánh Thể mà tu sĩ rút ra được kín múc được sự sống và của ăn, sự an ủi khích lệ và để dấn thấn cho việc hiến dâng này (s. 81). Qua việc sống khiết tịnh tu sĩ cho nhân loại thấy tình yêu bao la và vô vị lợi của Thiên Chúa dành cho nhân loại (s. 81). Họ cũng cho thấy lời mời gọi của Thiên Chúa gửi tới nhân loại để tham dự vào bữa tiệc cưới đời đời của Chiên Thiên Chúa (s. 81).