Chầu Thứ Năm Tuần Thánh: Ðêm Yêu Thương

Hát:

Tâm tình:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, còn gì hạnh phúc và sung sướng cho bằng ngay trong giờ phút linh thiêng, mầu nhi ệm này, chúng con được ở bên Bí tích Tình Yêu mà Chúa đã thiết lập khi xưa trong bữa Tiệc Ly, để ở lại với con cái loài người cách trọn vẹn cả nhân tính và Thiên tính của Ngài… Tình yêu đó còn được biểu lộ qua việc thiết lập Bí tích Truyền Chức và Giới Luật yêu thương.

Giờ đây, chúng con cùng nhau xin ơn Chúa trợ giúp, soi sáng, để mỗ i người hiểu và cảm nghiệm sâu xa hơn về Lòng Xót Thương phát xuất từ cung lòng của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, để qua đó, mỗi người sẽ không ngừng tôn th ờ, tin tưởng, phó thác và loan truyền lòng thương xót của Thiên Chúa cho anh chị em chung quanh.

(Dừng lại ít phút)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Bằng rầy năm xưa, trong bữa tối sau hết, Chúa đã thiết l ập Bí tích Thánh Thể, Thiên chức linh mục, ban Giới Luật yêu thương và khởi đầu cuộc khổ nạn nhằm cứu chuộc nhân loại.

Thế nên:

Tâm tình đầu tiên chúng con cần có trong giờ phút này, đó là: tâm tình tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, vì đây là mầu nhiệm cả thể, vĩ đại, mà Thiên Chúa trao tặng cho con người cách sung mãn và nhưng không do lòng thương xót của Người. Nh ờ Bí tích cực trọng này, Chúa Giêsu tiếp tụ c ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, để an ủi, nâng đỡ, ban sức mạnh và tr ở thành lương thực cho chúng con trên hành trình tiến về Quê Trời.

Vì vậy, cùng với muôn loài trên trời dưới đất, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa.

(Cộng đoàn cúi mình sâu thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sau đó thinh thặng giây lát).

Tâm tình th ứ hai chính là tâm tình tạ ơn Chúa. Nhờ Bí tích cao trọng này, chúng con nhận ra Chúa Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là Thiên Chúa làm người và là Đấng Cứu Chuộc trần gian.

Vì thế, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu yêu thương chúng con b ằng tình yêu của chính Thiên Chúa qua trái tim loài người nơi bản tính nhân loại. Vì thế, Ngài không chỉ yêu cách phổ quát chung chung,

nhưng mỗi người chúng con đều có chỗ trong trái tim của Ngài, nơi trung tâm phát xuất tình yêu.

Nhờ Bí tích này, Chúa Giêsu tiếp tục đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế, như xưa Thiên Chúa đã đồng hành và hướng dẫn dân Dothái suốt 40 năm trường trong sa mạc.

Giờ đ ây, trong thinh lặng thẳm sâu, mỗi người chúng con cùng nhau hướng lên Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt và thầm thĩ thân thưa với Ngài rằng: “Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tôn thờ Chúa; con yêu mến Chúa; con cảm tạ Chúa”. Vì Ngài yêu thương con bằng cả trái tim c ủa người mẹ; b ằng sự bao b ọc của người cha, bằng tình nghĩa của người bạn…

(Thinh lặng cầu nguyện riêng)

Hát:

LỜI CHÚA:

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13, 1-15).

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha

đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người ch ỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào ch ậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lạ i: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự ph ần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồ i chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã s ạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Ng ười biết ai sẽ n ộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã r ửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết vi ệc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn r ửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM: ( cộng đoàn ngồi)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chi ều nay chúng con vừa cử hành Bí tích Thánh Thể do Chúa thiết lập vào sau bữa tối cuối cùng với các Tông Đồ trong nhà Tiệc Ly, trước đ êm hấp hối trong vườn Cây Dầu, để muôn đời tưởng nhớ tới sự Hiện Diện Thực Sự của Chúa giữa chúng con.

Giờ đây, chúng con đến bên Chúa trong giờ cầu nguyện đặc biệt của tối Thứ Năm Tuần Thánh lịch sử này, hầu cảm nghiệm tình yêu tự hiến của Chúa, “yêu thương cho đến cùng” như Thánh Gioan đã thuật lại trong Bữa Tiệc Ly (Ga 13,1). Chúng con cũng muốn được ở bên Chúa như ba người môn đệ thân tín đã được Chúa kêu mời đi vào vườn Cây Dầu, cùng Chúa canh thức để đón nhận thánh ý Chúa Cha (Mt 26,36) mà vâng phục cho nỗi bằng lòng chịu chết (Pl 2,8 ; x. Dt 5,8).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, dù con người chúng con vốn yếu đuối, nhưng cũng xin Chúa nâng đỡ và thêm s ức mạnh, để chúng con được cùng Chúa sống những gi ờ phút cuố i cuộc đời dương th ế của Chúa, biết cùng Chúa sống mầu nhiệm vượt qua trong những ngày cực thánh này…

Thánh Gioan gợi lên trong chúng con nhớ lại: “Tr ước ngày L V ượt Qua, Chúa Giêsu biết đ ã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1-2). Thật kinh ngạc, kinh ngạc đến lạ thường về

tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ. Cũng như các môn đệ, Chúa đã yêu thương chúng con đến n ỗi không có ngòi bút nào trên trần gian này có thể diễn tả hoặc viết ra hết được tình yêu thương ấy, trong những ngày cuối cùng củ a “kiếp người” lầm than và cay đắng. Vì yêu, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể, lấy chính Thị t Máu Mình làm của ăn của uố ng nuôi dưỡng chúng con. Để tiếp tục yêu thương và tha thứ cho con người tội lỗi chúng con. Và cũng chính hôm nay, Chúa còn truyền dạy chúng con phải yêu thương nhau như Chúa đã yêu.

Lạy Chúa, tưởng niệm việc Chúa thiết lập Giao Ước mới trong Mình và Máu Thánh Chúa. Việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể chức Tư Tế và trao giới răn mới như trăn trối cuối cùng của Chúa trước khi từ giã trần gian. Chúa đã yêu mến các kẻ thuộc về mình còn ở trong thế gian. Chúa đã yêu thương họ đến cùng. Tình yêu được diễn tả bằng việc rửa chân cho các môn đệ.

Tình yêu phải như vết dầu loang lan tỏa tới khắp cả mọi người. Tình yêu càng rộ ng, cuộc chiến thắng của Chúa càng mau tới giai đoạn hoàn tất.

Khi r ửa chân cho các môn đệ xong, một lần nữa, Chúa mời gọi chúng con: “Thầy đ ã làm g ương cho các con, để các con cũng bắ t chước mà làm như Thầy đã làm cho các con” (Ga 13,15). Bằng cách này, Chúa thiết lập một sự liên kết thân mật gi ữa bí tích Thánh Thể, bí tích của quà tặng hy sinh và huấn lệnh yêu thương.

Ai tham dự bàn tiệc của Chúa thì người đó không thể tách rời khỏi bổn phận yêu thương anh chị em. Mỗi lần chúng con tham dự bàn tiệc Thánh Thể, chúng con cũng thưa “Amen” trước Mình và Máu Thánh Chúa, như thế chúng con cam kết thực hiện điều Chúa đã làm, là “rửa chân” cho anh chị em, trở nên một hình ảnh thực sự và tỏ tường của Ðấng “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ”(Phil 2,7).

Tình yêu là di sản cao quý nhất mà Chúa để lại cho những ai được Chúa kêu gọi bước theo. Chính tình yêu của Chúa, được chia sẻ bởi các môn đệ, là điều được ban tặng cho tất cả nhân loại trong buổi chiều nay.

Thánh Thể là một ban t ặng cao cả, nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao cho những ai tiếp nh ận. Ðứng trước Phêrô, người đã từ chối không chịu để được rửa chân, Chúa đã nh ấn mạnh đến nhu cầu phải nên thanh sạch để có thể dự phần vào bàn tiệc Thánh Thể.

Nghi thức rửa chân nói lên sự khiêm tốn của mình đối với người khác, nhìn nhận rằng mình là người có tội, nếu có điều gì là do tôi chứ không phải do anh em, tha nhân thật sự là anh em của tôi. Bác ái không phải là chối từ việc người khác không có lỗi, nếu lỗi là có lỗi với Chúa. “Rửa chân cho nhau” chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới, tất cả đều là tha thứ, yêu thương và giúp đỡ nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hiện thân của Lòng Th ương Xót, trong ngôi vị Thiên Chúa, nhưng Chúa đã trở nên thấp hèn để cảm thông, chia sẻ với chúng

con. Còn chúng con cùng trong thân phận làm người như nhau, đáng lẽ chúng con phải biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau. Nhưng chúng con thường để cho ganh ghét, hận thù thắng thế. Ðiều răn mới Chúa truy ền cho chúng con: hãy yêu thương. Xin cho chúng con mau mắn thi hành đ iều Chúa truyền trong gia đình, trong xóm đạo, nơi công sở… của chúng con. Ước gì nước Tình Yêu Chúa mau hiển trị. Amen.

Hát:

Cầu nguyện:

 • Người xướng: Lạy Chúa, giữa một nền văn hóa bị tục hóa, ích kỷ và hưởng thụ; một nền văn hóa đưa con người đến văn minh của sự chết, một nền văn hóa thiếu vắng tình yêu thương, hiến thân và lòng quảng đại. Xin Chúa cho chúng con biết thực hành lời Chúa dạy, ngõ hầu chúng con biểu lộ và làm chứng về một Thiên Chúa tình yêu, giầu lòng thương xót nhân loại.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

 • Người xướng: Lạy Chúa xin tha thứ cho chúng con vì chúng con chưa nỗ lực hết sức mình để làm chứng về sự hiện diện của Chúa trong thế giới. Những việc bác ái của chúng con đôi khi còn để cho người ta thấy chứ không phải làm sáng Danh Chúa.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

 • Người xướng: Mọi người cứ dấu này mà nhận biết các con là mộn đệ của Thầy là các con yêu thương nhau. Xin Chúa giúp chúng con biết bỏ đi những gì gây xáo trộn, mất đoàn kết, làm rạn nứt tình tương thân tương ái cộng đoàn. Để chúng con bày tỏ lòng yêu mến Chúa, bằng việc yêu thương giúp đỡ mọi người, nhờ đó, họ sẽ nhận biết chúng con là môn đệ Chúa.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

 • Người xướng: Lạy Chúa, chúng con hết lòng thành kính cám ơn Chúa về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con trong Bữa Tiệc Ly. Được Mình Máu thánh Chúa dưỡng nuôi quả là niềm hạnh phúc tuyệt vời. Xin thương xót chúng con. Xin thay đổi trái tim nguội lạnh của chúng con. Xin khơi dậy trong chúng con tâm tình yêu thương, hy vọng và dâng hiến. Xin giúp chúng con kiên tâm suy niệm tình thương Chúa, để tâm hồn chúng con dào dạt ân tình Chúa. Lạy Chúa, ơn thánh Chúa làm được tất cả.

Mọi người đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con

HÁT:

ĐỌC KINH “THỜ LẠY CHÚA GIÊSU…..

Hát kết:

Ðnh cao ca mTình Yêu

Hát:

Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến bên Chúa trong Giờ ch ầu đặc biệt của tố i thứ năm tuần thánh hôm nay, để được cảm nghiệm lòng Chúa yêu thương, “yêu thương cho đến cùng” như Tin Mừng Gioan đã thuật l ại tại khung cảnh Bữa Tiệc Ly; chúng con cũng muố n đượ c ở bên Chúa như ba người môn đệ thân tín đã được Chúa kêu mời đi vào vườn Cây Dầu, cùng Chúa canh thức để đón nhận thánh ý Chúa Cha mà vâng phục, vâng phục cho đến chết.

Lúc này đây, Chúa đang dẫn chúng con vào mầu nhiệm hiến tế của Chúa. Chúa muốn trao gửi cho các tông đồ và chúng con chính bản thân của Chúa. Chúa muốn chia sẻ sự sống của Chúa cho chúng con và mời gọi chúng con biết chia sẻ chính mình mỗi khi cử hành Mầu nhiệm Thánh Thể.

Giờ đây chúng con vui sướng được quì trước tôn nhan Chúa, để tỏ bầy lòng tri ân cảm mến của chúng con đối với Bí tích Thánh Thể mà Chúa đã thiết lập,

để ban lương thực thiêng liêng cho chúng con. Chúng con hiểu rằng Bí tích Thánh Thể nói cho cùng là Bí tích Tình yêu. Bởi vì Chúa thương yêu chúng con đến cùng, không những Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc t ội cho chúng con, đem lại cho chúng con chức vị làm con Thiên Chúa, mà Chúa còn muốn ban Thịt Máu Mình làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn chúng con, và muốn ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọ i anh chị em. Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa yêu chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tố n và đích thực trong dấu chỉ tấm bánh. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệc Ly. Xin cho chúng con đêm nay, khi ở lại bên Thánh Thể, chúng con cảm nếm được tình thương bao la, một tình yêu đến cùng mà Chúa dành cho chúng con, để nhờ cảm nế m tình yêu ấy mà tâm hồn chúng con được bi ến đổi và sống tình yêu Chúa cách tràn đầy hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu

mến và đ ón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Hát:

LỜI CHÚA:

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca.( Lc 22,14-20.39-46)

Khi giờ đ ã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người. Người nói với các ông: “Th ầy những khát khao mong mỏi ăn lễ Vượt Qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì, Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ Vượt Qua này nữa, cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong Nước Thiên Chúa.”

Rồi Người nhận lấy chén, dâng lời tạ ơn và nói: “Anh em hãy cầm lấy mà chia nhau. Bởi vì, Thầy bảo cho anh em biết, t ừ nay, Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến khi Triều Đại Thiên Chúa đến.”

Rồi Ng ười cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, b ẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việ c này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” Và t ới tu ần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói: “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.

Rồi Người đi ra núi Ô -liu như đã quen. Các môn đệ cũ ng theo Người. Đến n ơi, Người bảo các ông: “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.”

Rồi Người đi xa các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện r ằng: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha.” Bấy gi ờ có thiên sứ tự trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồ i, nên càng khẩn thi ết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất.

Cầu nguyện xong, Ng ười đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông: “Sao anh em lại ngủ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.”

Suy niệm:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin M ừng chúng con vừa nghe t ường thuật việc Chúa Giê-su lập Bí tích Thánh Thể và sau đó Người đi vào vườn cây dầu để cầu nguyện trước khi phó n ộp mình chịu chết chuộc tội cho nhân loại. Tất cả nói lên mầu nhiệm Tình yêu cao vời của Chúa dành cho con người, mộ t tình yêu trao ban thân mình cho nhân loại và ở lại với nhân loại trong Bí Tích Tình Yêu – Bí Tích Thánh Thể.

 • Nếu Thiên Chúa là Tình Yêu thì tình yêu đã có từ đời đời, nghĩa là có trước cả vũ trụ. Nếu Thiên

Chúa là Tình Yêu thì tình yêu không lệ thuộc một không gian nào, nghĩa là tình yêu ở khắp mọi nơi. Thế mà nhiều người vẫn hát: tình yêu có từ nơi đ âu, để rồi đi tìm tình yêu ở một khúc sông cầu nào đó. Tình yêu rất trừu tượng nhưng cũng rất thực tế, ngọt mà đắng, bùi mà cay, gần mà xa… Tình yêu được ví như căn bệnh ngặt nghèo của hai con tim lành mạnh. Tình yêu là sự bay bổng của hai con người không có cánh. Tình yêu là sự bùng nổ động cơ đốt trong của hai tâm hồn. Tình yêu là điều tốt đẹp lan tỏa khắp th ế giới… Tình yêu nếu thêm một sẽ bằng t ất cả nhưng trừ đi một sẽ chẳng còn gì hết. Tình yêu còn được thi vị hóa như làn gió thoảng, như ánh trăng chiếu qua cửa sổ…

Nếu định nghĩa về tình yêu sẽ không bao giờ hết, và như đ ã nói ở trên, tình yêu ở khắp mọi nơi nên đ âu ph ải dày công đi tìm nó, nhưng tình yêu sẽ đến và ra đi tùy tâm hồ n của mỗi người. Vì thế, không phải đi tìm nhưng là hãy phá bứ c rào chắn của tâm h ồn để đón nhận tình yêu và trao ban nó cho đối tượng mình yêu.

Khi gọi “Thánh Thể là Bí Tích Tình Yêu”. Một câu định nghĩa r ất ngắn, nhưng lại rất đầy đủ, rất súc tích và bao hàm một ý nghĩa thật bao la. Thật thế, từ ngày xửa ngày xưa cho t ới bây giờ và còn mãi, không ai định nghĩa được tình yêu một cách đầy đủ. Tình yêu được Thiên Chúa phú ban cho loài người và chỉ có loài người mới có để sống và trao ban mà thôi. Hai chữ “tình yêu” đã đi vào huy ền nhiệm. Tình yêu không thể diễn tả được hết bằng ngôn từ, nhưng là sự

cảm nhận rất riêng củ a mỗ i người trong sự rung cảm của trái tim mà không bị lệ thuộc của bất cứ ranh giới nào.

Bí Tích Thánh Thể được mang danh gọi là Bí Tích Tình Yêu, và có lẽ chỉ có danh gọi này mới làm toát lên được ý nghĩa sâu xa nhất của Huyền Nhiệm Thánh Thể: là trao ban, là tự hiến, là hiệp thông, là tự hủy, là hy sinh… nói tóm: Thánh Thể là Tình Yêu.

Cũ ng như không ai nói hết được về tình yêu, thì khi nói Thánh Thể là Tình Yêu cũ ng có nghĩa là không thể suy sao thấu, kể sao hết và nói sao cùng về ý nghĩa của Bí Tích cao cả này.

Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người là: “Thiên Chúa yêu thương th ế gian đến nỗi đ ã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Qu ả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xu ống trần gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).

Phải, như lời Chúa Giê-su đã tuyên bố: “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu” (Ga 13,13).

Không ít người đặt câu hỏ i rằng: “Tại sao Thiên Chúa đầy quyền năng l ại không chọn phương thế khác dễ hơn, mà ch ọn nhập thể, sống kiếp khổ đau rồi chết nhục nhã như thế để cứu chuộ c con người?”. Có thể trả lời rằng: “Chúa Giêsu chọn phương cách nhập thể là vì muốn cho con người biết rằng, con người có một giá trị rất cao quý mà Người không ngại mặc lấy thân xác con người, và c ũng qua sự nhập thể Người nâng phẩm giá con người lên”.

Một cách giải thích dễ hiểu hơn là: Giống như khi một chàng trai kia muố n tìm ki ếm bạn đời, thì không th ể cứ ở một chỗ gửi thư hay gọi điện, nhưng phải tìm gặp gỡ cô gái mình yêu, trao đổi tìm hiểu nhau, đến nhà giúp đỡ nhau… thì mới có cơ hội cưới được n ửa kia củ a đờ i mình. Chúa Giêsu cũng thế, nếu Ng ười cứ ở trên trời nói vọng xuống: “Ta yêu các con, Ta sẵn sàng chết vì các con…” thì làm sao con người kiểm chứng được tình yêu đó và đ áp lại được. Vì thế, Chúa Giêsu phải xuống v ới con người, cùng chấp nhận ki ếp sống, cùng đồng hành chia sẻ và sẵn sàng hy sinh để cứu con người là đối tượng mà Người yêu. Đúng vậy, Người đã làm như thế, và bằng chứng hùng hồn nhất là “chết đi cho người mình yêu”.

“Khi yêu nhau người ta cần nhau”. Trong khi những thứ thư từ, quà cáp, tiền bạc, lời nói… chỉ là những thứ phụ thuộc, điều hai người yêu nhau cần nhất chính là con người của nhau, cần hiến dâng hoàn toàn cho nhau, cần được k ết h ợp với nhau tuy hai mà một…, và đ ó cũng là ch ất thể c ủa Bí Tích Hôn Nhân. Hơn ai hết, Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu, Người quá thấu hiểu sự thiếu thốn của con người là đối tượng yêu của Người. Những lời nói, hành động của Người để lại thật quý, nhưng có gì quý hơn và con người cần hơn? Có gì minh chứng tình yêu hơn là sự trao ban chính thân mình Người cho con người? Và Thánh Thể khi được trao ban cho loài người mang một ý nghĩa tròn đầy của một sự kết hiệp, vừa mang tính thể chất vừa mang tính th ần thiêng. Thật vậy, Chúa Kitô đã chứng minh tình yêu của Người đối với nhân loại bằng sự trao ban tuyệt đỉnh là thân mình chí thánh của Người. Đó là bằng chứng hùng hồn nh ất và là ý nghĩa nhất của trao ban. Trao ban cả mạng sống, trao ban đến giọ t máu cuối cùng. Trao ban vượt trên tất cả mọi sự trao ban là cho đi tất cả, không so đo tính toán. Trao ban bằng chính tình yêu đích thật.

Yêu thương là cho đi, là trao tặng, dù cả đến bản thân. Trao ban là phục vụ cách không tính toán, nhưng vô vị lợi chính là bằng chứng của yêu thương. Yêu thương chính là hy sinh chia sẻ tất cả những gì mình có.

Chúa Giêsu nêu gương cho mọi người về một tình yêu đồng cảm, một tình yêu thông chia một cách thẳm sâu, nhất là thông chia những khó khăn của cả nhân loại này. Người chia sẻ thân phận con người khi chấp nhận số ng giữa thế giới loài người. Người chạnh lòng thương những đám dân không có mục tử chăn dắt (Mt 9, 36). Người hóa bánh ra nhiều để nuôi những người đ ang đói (Mt 15, 32). Và chính Thánh Th ể là một dấu lạ c ả thể để nuôi sống con người trong ơn cứu độ đời đời. Chúa đã cho đi tất cả và mãi mãi vẫn tiếp tục ban tặng thế gian chính mình Người.

Hát:

Đọc Kinh Đền Tạ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong tình yêu, ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Cũng thế, Chúa Giê-su không những đã hy sinh chịu chết trên thập giá mà còn muố n ở lại cùng nhân loại mãi mãi. Vì thế, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó là điều đã được loan báo từ trong Cựu Ước, qua hình ảnh bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân và cuố i cùng đã được th ực hiện trong chiều Thứ năm Tuần thánh này, ngay trước lúc Chúa Giê-su bước vào cuộc khổ nạn của Người.

Thánh Gioan là người có kinh nghiệm sâu xa về tình yêu Thiên Chúa. Ngài viết: “Không phải chúng con đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính người đã yêu th ương chúnh ta và sai Con củ a Ng ười đến làm của lễ đền tội cho chúng con” (Ga 4, 10) . Chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã đến sống giữa trần gian và chia sẻ kiếp người với mỗi người. Từ khi Con Thiên Chúa trở thành “Emmanuel”- Thiên Chúa ở cùng chúng con, Người nên nguồn an ủi l ớn lao cho chúng con. Kiếp người vố n bất tất từ nay không còn vô ngh ĩa, nhưng có giá tr ị, vì Chúa Kitô đã làm người để c ứu độ loài ng ười. Dù là Thiên Chúa, nhưng khi đã làm người, Chúa Kitô làm người cách trọn v ẹn, làm người như người chứ không “khác người”. Có thể nói: Thiên Chúa làm người như cách con người là con người. Chúa hiểu và thông cảm với thân phận con người của chúng con b ằng trái tim của Thiên Chúa đã trở nên phàm nhân. Vì thế, Người mời gọi chúng con:

“Hãy đến với Người… Người sẽ nâng đỡ bổ sức cho chúng con” (Mt 11, 28).

Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để ban Thịt và Máu Người làm của ăn nuôi số ng linh hồn chúng con. Người còn muốn Giáo Hội hãy làm lại việc Người đã làm, để tưởng nhớ đến Người và để Người có thể hiện diện thực s ự với loài người mỗi ngày cho đến tận thế. Hằng ngày trên mọi bàn thờ khắp thế giới, thánh lễ được cử hành để Chúa Giêsu hiện diện với chúng con. Đó là hồng ân quí giá nh ất mà Chúa dành cho chúng con, chúng con chỉ biết dâng lời cảm tạ Người với tất cả lòng hân hoan cảm mến.

Từ sau bữa Tiệ c Ly, Hội thánh đã tin vào sự hiện diện đích thực của Mình và Máu thánh Chúa Kitô, cùng với linh hồn và thiên tính của Người, trong hình bánh rượu. Như Hộ i thánh dạy, chắc chắn Chúa Kitô hiện diện với chúng con bằng nhiều cách, nhưng cách riêng là dưới hình bánh rượu. Thánh Thể đã trở thành hy tế : hy tế c ứu chuộc và đồng thời là hy tế của Giao Ước mới. Hy t ế này được kéo dài qua các thời đại cho tới khi Người lại đến, và cũng để lại cho Hội thánh Người việc tượng niệm cái ch ết và sự phục sinh của Người (x. SC 47). Cũng vậy, cuộc sống của các tín hữu, công việc, đ au khổ, lời ca ngợi, kinh nguyện của họ được k ết hợp với Chúa Kitô và lễ dâng toàn hiến của Người và nhờ đó có được một giá trị mới.

Thánh Kinh còn trình bày Thánh Thể như một lương thực bổ sức cho người tín hữu trên đường

dương thế, như bánh manna xưa Chúa đã ban xuống cho dân It-ra- en để nuôi dưỡng h ọ trong cuộc hành trình trong sa mạc bốn mươi năm trường. “Ai ăn tôi cũng sẽ sống nh ờ tôi”, lời nói đó của Chúa Giêsu cho người kitô hữu thấy nhu cầu khẩn thiết ph ải nuôi dưỡng mình bằng chính Chúa, là bánh từ trời xuống. Việc tham dự bàn tiệc thánh này xây dựng chúng con thành nhiệm thể Chúa Kitô. Vì thế Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm củ a đời số ng Giáo hội. Thánh Thể là lương thực nâng đỡ và biến đổi Giáo hội từ bên trong, nhờ đó chúng con được đồ ng hóa với Chúa Kitô, được biến đổi thành con người mới, kết hợp mật thi ết với Chúa, là Đầu của Nhiệm thể. Sự sống mới mà Chúa Giêsu ban cho con người trong bí tích Thánh Thể biến thành “liều thuốc trường sinh bất tử, để được mãi mãi sống trong Chúa Kitô”.

Chúa Giê -su hướng nhìn về Chúa Cha để chu toàn Thiên Ý, nhưng cũ ng đồng thời hướng về con người để cứu độ, thì đến l ượt mỗi người tín hữu cũng biết vâng theo ý Chúa và góp phần cứu độ tha nhân. Dâng hy tế của Chúa Kitô cách đ ích thực có ngh ĩa là tiếp nối hy tế này bằng một cuộc sống hiến dâng cho kẻ khác. Cũng như Chúa Kitô đã hiến mình làm hy tế dưới hình bánh rượu, chúng con cũng phải hiến thân cho người đồng loại, qua một việc phục vụ khiêm hạ trong tình huynh đệ, tuỳ theo nhu cầu hơn là công trạng của họ, bằng cách trao tặng cho h ọ những gì cần thiết nhất để sống cho xứng với phẩ m giá con người. Vậy Thánh Thể mà chúng con cử hành và chia sẻ

trong bữa tiệc thánh mời gọi chúng con kết hợp việc bẻ bánh với việc chia s ẻ của cải, quyên góp để trợ giúp những người túng thiếu nhất, thắng vượt mọi chia rẽ và kỳ th ị. Chứng tá tình yêu này là một y ếu tố không thể thiếu trong việc phúc âm hóa đích thật.

Cầu nguyện

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã có sáng kiến lập nên Bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con trong từng giây phút, từng biến cố, từng nẻo đường đời của chúng con. Để yêu thương, vỗ về, để nâng đỡ, dẫn dắt… và cùng đồng hành với chúng con trên con đường lữ thứ, tiến về nhà Cha. Xin cho chúng con biết dấn thân hòa mình vào cuộc sống, nhằm xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, nhất là đối với những người đau khổ và nghèo khó, những người bị gạt ra bên lề cuộc sống, những người bị chà đạp nhân phẩm. Xin cho chúng con ý thức rằng, hằng ngày có biết bao nhiêu cơ hội để chúng con phục vụ, từ đó chúng con biết tận dụng từng khoảnh khắc của đời sống mình nhằm mang lại ơn thánh hóa cho chính chúng con.

Đáp: “Xin Chúa nhậm lời chúng con”

 1. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã lấy chính Thịt và Máu mình để làm của ăn nuôi dưỡng chúng con, cho chúng con được kết hiệp với Chúa và ở lại trong tình yêu của Chúa : “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6, 56). Xin Chúa ở lại v ới chúng con trong từng giây phút, từng ngày sống, để tình yêu đối với Chúa và đối với anh em ngày càng lớn lên trong tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con mỗi khi đón r ước Chúa thì cũng biết đón nhận anh chị em cùng chung sống với chúng con.

 2. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con biết lắng nghe Chúa Thánh Thần và người nghèo, lắng nghe những chất vấn về tình yêu từ tận sâu thẳm của con tim, biết nhạy cảm trước những đau khổ của anh chị em chúng con, biết tôn trọng công bình, sự thật, sống theo lương tâm ngay thẳng. Xin cho chúng con biết đến với tha nhân không phải chỉ bằng tình cảm, lời nói, nhưng còn bằng cả thái độ và hành động của lòng yêu thương. Trên hết mọi sự, xin cho chúng con hiểu rằng, yêu thương phải là phục vụ và phục vụ chính là yêu thương.

 3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người chúng con đều có thể cho đi. Vì không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho. Chúng con có trái tim, có nụ cười, có chính bản thân mình… Vì thế, xin cho chúng con biết học lấy tinh thần yêu thương phục vụ, học lấy bài học cho đi dưới bất cứ hình thức nào.

 4. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con hiểu rằng, “Chính lúc hiến thân là lúc được nhận lãnh”, để biết cho đi cách tự nguyện, sẵn sàng và vui lòng. Xin cho chúng con biết phá bỏ những hàng rào ngăn cách, đi bước trước đến gặp gỡ tha nhân, biết đặt lợi ích của anh chị em lên trên lợi ích của mình.

 5. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Trái Tim Chúa rộng mở đón nhận hết mọi người và ôm trọn cả loài người chúng con. Nơi tình yêu của Chúa, kẻ lao nhọc và gánh nặng tìm được chốn nghỉ an, kẻ bất hạnh tìm được niềm vui, kẻ yếu đuối tìm được chỗ dựa vững chắc, kẻ khốn cùng tìm được nguồn an ủi, kẻ cô độc tìm được một người bạn chân thành. Xin cho chúng con có một trái tim rộng mở như Trái Tim Chúa để luôn biết đón nhận và đừng bao giờ loại trừ ai, dù là người ở bên cạnh hay người mà tình cờ chúng con gặp gỡ trên đời, bằng sự chia sẻ, yêu thương, dấn thân và phục vụ.

 6. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin cho chúng con biết chiêm ngắm cuộc thương khó của Chúa và khắc ghi vào lòng lời của Chúa : “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Trong mỗi gia đình chúng con, xin dạy chúng con biết yêu thương nhau bằng trái tim của Chúa, biết tha thứ cho nhau với tấm lòng của Chúa, biết quan tâm đến nhau với ánh nhìn của Chúa, để các gia đình chúng con làm trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện và tỏa lan ra đến hết mọi người.

 7. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chính nơi Thánh Thể đã là tất cả nội dung của một bài học lớn lao về lòng nhân từ xót thương và khiêm hạ; nơi Thánh Thể Chúa, chúng con nhận ra cả một bằng chứng sống, một bằng chứng cụ thể về tình yêu của một Thiên Chúa nhân từ đã cúi mình xuống chia sẻ phận người, để cùng làm ng ười với chúng con. Xin cho tất cả chúng con luôn học nơi Chúa bài học của lòng nhân từ, hi ền h ậu, khiêm cung để chúng con nên giống Chúa h ơn và nên người thiết nghĩa với anh em chúng con hơn. Nhờ đó, anh em chúng con sẽ được gặp Chúa nơi tấm thân nhỏ hèn của chính chúng con.

Hát:

Lời nguyện:

Lạy Chúa Giê -su, chúng con tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con thời gian ngắn ngủi này để ở bên Chúa. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả đời sống chúng con, những công việc chúng con đã làm trong ngày hôm nay, dù thành công hay thất bại, và những niềm vui nỗi buồn củ a một ngày sống. Xin Chúa chúc lành cho chúng con đêm nay được an lành và xin Chúa nâng đỡ những ai mà giờ này đ ang phải vất vả làm lụng để có của nuôi thân. Đặc biệt xin Chúa thương đến các linh hồn trong luyện ngục được vào Nước Chúa và nghỉ ngơn muôn đời. Amen.

Hát kết

“Cùng Chúa Giêsu

Tỉnh thức và Cầu nguyện”

Hát:

Khai mạc:

Kính lạy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi mình tôn thờ Chúa. Chúng con cảm tạ tình yêu nồng nàn của Chúa dành cho mỗi người chúng con. Chúng con chúc tụ ng Chúa là Vua của Tình Yêu, tình yêu cao cả đến nỗi hy sinh mạng sống cho người mình yêu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang theo Chúa trong những ngày cuối củ a Chúa nơi trần gian. Tối hôm nay, chúng con đáp lại lời mời gọi của Chúa “hãy tỉnh thức và cầu nguyện” bên Thánh Thể Chúa.

Chúng con muốn đọ c lại, suy ngh ĩ và cầu nguyện về những việc Chúa làm tối hôm nay, trong Bữa Tiệc Ly trọng đại. Đặc biệt là việc Chúa d ọn cho chúng con bữa ăn Thánh Thể. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con:

 • Hiểu tâm tình Chúa dành cho chúng con

 • Biết những gì Chúa muốn chúng con phải làm

 • Thi hành những gì Chúa muốn nơi chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Kitô chịu thương khó và phục sinh, năm nay, hòa cùng nhịp sống của Giáo Hội tại Việt Nam là năm cầu nguyện cho “các gia đình đang gặp khó khăn”, xin cho chúng con biết noi gương Ngài, biết dọn cho gia đình chúng con những mâm cơm ngon. Mâm cơm của sự hiệp nhất yêu thương; mâm cơm của tình bác ái chia sẻ; mâm cơm của sự quảng đại thứ tha; mâm cơm của việc khiêm nhường phục vụ.

Chúng con dâng lên Chúa giờ cầu này, để cầu nguyện cho các gia đình, đặc biệt là các gia đình đang gặp khó khăn, cầu nguyện cho các bạn trẻ đ ang chuẩn bị bước vào đời sống gia đình, xin Chúa đỡ nâng, đồng hành chúc lành soi sáng và hướng dẫn cho chúng con biết đường theo Chúa trong cuộc sống này.

Hát:

Đọc Tin Mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mathêu

Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: “Thầy muốn chúng con d ọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà mộ t người kia và nói với ông ấy: “Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ củ a Thầy.” Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua. Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thư a Ngài, chẳng lẽ con sao? “Người đ áp: “Kẻ giơ tay chấ m chung một đĩ a với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã h ẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Ng ười, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! ” Giu-đ a, kẻ nộp Người cũng hỏi: “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó! “Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầ m lấy mà ăn, đây là mình Th ầy.” Rồ i Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha t ội. Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này củ a cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy. Hát thánh vị nh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu. Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: “Đêm nay tất cả anh em sẽ v ấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh ng ười chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga -li- lê trước anh em.” Ông Phê-rô liền thưa: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Th ầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” Đức Giê-su bảo ông: “Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chư a k ịp gáy, thì anh đã chố i Thầy ba lần.” Ông Phê-rô lại nói: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.

Suy niệm

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bài Tin mừng chúng con vừa nghe diễn tả khi chiều đến, Đức Giêsu vào bàn ăn với mười hai môn đệ.

Trong truyền thống, bàn ăn là nơi gia đình gặp gỡ nhau, tìm lại nhau sau những giờ làm việc vất vả. Trước đây, rất nhiều gia đình dù là những b ữa cơm đạm bạc nhưng chúng con tin rằng đ ó là bữa cơ m an lành v ới những thực phẩm an lành, bổ dưỡng, giúp chúng con lấy lại sức khỏe. .

Bữa ăn là dấu chỉ của hiệp thông. Mỗi người có tính tình, sở thích khác nhau, quy tụ chung quanh một bàn ăn. Bữa ăn còn là dấu chỉ của tình thương. Tình thương của người lo sắp xếp, chuẩn bị, nấu nướng món ăn.

Bài Tin Mừng chúng con vừa nghe, khởi đi từ một y ếu tố đặc trưng trong sinh hoạt nhân loại. Chúa Giêsu ngồ i vào bàn cùng với 12 tông đồ. Ngồi cùng bàn muố n nói đến cảm nghiệm nét đẹp của ở cùng với nhau và nhận cùng thứ được chuẩn bị cho một hành độ ng yêu th ương. Chính Chúa Giêsu Phục sinh cũng đã chuẩn bị thức ăn cho các môn đệ của Ngài, bên bờ hồ Galilê (x. Ga 21,9).

Mâm cơm mà Chúa Giêsu dùng để chỉ tình thân ái với các môn đệ, ph ải là mâm cơm của các gia đình ngày nay. Tuy nhiên, trong thực tế, các gia đình thời này ít có giờ để quy tụ nhau nơi bàn ăn.

Có những cha mẹ nại vào lý do mưu sinh, làm ăn kiếm sống nuôi gia đình nên không còn thì giờ cho nhau, cho con cái. Hiếm khi tổ chức một bữa cơm chung cho các thành viên trong gia đình, thay vào đó là những thức ăn nhanh nơi các hàng quán…dần dần nh ững người trong gia đình trở nên xa lạ. Có gia đình cả tuần cha mẹ không gặp con cái, vì khi cha mẹ đi làm, con cái còn ngủ, cha mẹ đi làm khuya về, chúng nó cũng ngủ luôn… Mọi liên lạc thì qua điện thoại, hay các mạng xã hội.

Hãy xây dựng lại bữa cơm gia đ ình. Bữa cơm bị mất vì nh ững bận rộn của công việc; bữa cơm bị mất vì nh ững giận hờn (giận b ỏ ăn); bữa cơm bị mất vì ganh ghét, đố k ỵ không thể ngồi cùng một bàn, không chấm cùng một chén, không múc cùng một tô…

(Thinh lặng)

Hát :

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: “Tất cả anh em hãy uố ng chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

Hãy xây dựng lại bữa cơm gia đình. Mâm cơm của ng ười Việt Nam hôm nay không chỉ là mâm cơm thể lý. Đức Giêsu đ ã truyền cho chúng con: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Ăn đây không phải ch ỉ về thân xác vì Chúa nói: “Con ng ười sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn là Lời từ miệng Chúa phán ra” .

Chúa mời gọi chúng con hãy dọn cho anh chị em mình mâm cơm của những giá trị tâm linh, lý tưởng, “nhân linh ư vạn vật”. Dọn cho anh chị em mình mâm cơm từ tình thương, mâm cơm phục vụ, trân trọng sự sống. Đó là mâm cơm chính Chúa dọn cho các môn đệ.

Hãy xây dựng lại bữa cơm gia đình. Trong bữa cơm gia đình, người cha hãy làm cử chỉ của Chúa Giêsu: cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ. Bánh ăn để no lòng và bồi dưỡng cuộc sống. Bánh là dấu chỉ của sự sống. Người cha là nguồn gốc sự sống trong gia đình. Nên ông không chỉ cho con mình bánh, mà còn phải cho chúng nó cả cuộc sống của mình. Cả cuộc đời hy sinh cho con cái “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Hy sinh trong việc trao ban sự sống thể xác và sự sống linh hồn. Đó là làm lụng để nuôi sống gia đình. Đó là không quên tạo nên những mâm cơm tâm linh trong việc đôn đốc, tổ chức giờ kinh tối gia đình. Đó là khuyến khích, tạo điều kiện cho con cái học giáo lý để biết Chúa và sống đạo. Đó là quan tâm dạy con những đức tính nhân bản, bác ái.

Hãy xây dựng l ại b ữa cơm gia đình. Trong bữa cơm gia đình, người mẹ hãy làm cử chỉ của các tông đồ, chia bánh cho các con. Thông thường, trong gia đình, người mẹ là người nội trợ. Hãy đặt tình thương trong việc chuẩn bị những bữa ăn ngon. Ngon về vật chất và ngon về tinh th ần. Sách Huấn ca mô tả người vợ đảm đ ang biết chăm lo cho bữa ăn gia đ ình: “Nàng thức dậy khi trời còn tối, cung cấp phần ăn cho cả nhà”. Phần ăn ở đây không chỉ là vật ch ất mà còn là phẩm hạnh t ốt để nêu gương cho con cái. “Nàng khôn ngoan trong lời ăn tiếng nói và dịu hiền khi dạy dỗ bảo ban. Nàng để mắt trông nom mọi việc trong nhà, bánh nàng ăn là do mồ hôi nước mắt nàng làm ra, con nàng đứng lên ca tụng nàng có phúc, chồng nàng cũng tấm tắc ngợi khen”(Hc 31,26-28)

Hãy xây dựng lại bữa cơm gia đình. Trong bữa cơm đó, người làm con cháu hãy đón nhận với lòng biết ơn của ăn vật chất lẫn tinh thần do cha mẹ dọn ra.

Hãy xây dựng lại bữa cơ m gia đình. Đó là xây dựng lại tình hiệp nhất bị phá v ỡ do tội l ỗi. Sự hiệp nhất đó chỉ có thể xây dựng l ại bằng s ự khiêm nh ường, hạ mình như Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, để phục vụ lẫn nhau, để đối thoại, cảm thông nhau.

 1. “Các con hãy nhận lấy mà ăn”. Bí tích Thánh Thể là Bữa Ăn của Chúa, nơi đó Chúa cho con người lương thực thiêng liêng, để xây dựng sự hiệp nhất. “Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Kitô ư? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng ph ải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì ch ỉ có một tấm Bánh, và tất c ả chúng con chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng con cũng chỉ là một thân thể”. (1Cr 10,16-17). Nơi bữa ăn của Chúa ban, chúng con được hiệp nhất với nhau. Xin cho sự hiệp nhất đó cũng được kéo dài trong những “bữa ăn” của gia đình.

Xin cho các gia đình biết quan tâm tạo dựng sự hiệp nhất yêu thương, nơi những sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Khi cùng nhau chia sẻ một bữa ăn. Khi cùng nhau tham quan, du lịch. Khi họp nhau trong Nhà thờ để chia sẻ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Khi mỗi thành viên có niềm vui, lẫn u buồn biết luôn ở bên nhau.

(Thinh lặng cầu nguyện riêng)

Hát:

LỜI NGUYỆN CHUNG

Người hướng dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong bữa Tiệc ly trọ ng đại, Chúa đã quy tụ các môn đệ nơi bàn ăn để chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể. Ngày hôm nay, Chúa cũng muố n chúng con quy tụ nhau nơi đây quanh Chúa. Xin Chúa nghe lời chúng con cầu xin.

 1. Hạnh phúc thay ai được mời đến dự Tiệc Chiên Thiên Chúa. Xin cho mỗi người trong gia đình chúng con / biết quý trọng lời mời gọi dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh thể / nhờ đó kín múc được lương thực thiêng liêng nuôi sống bản thân mình. Chúng con cầu xin Chúa.

 2. Các con hãy nhận lấy mà ăn / trao bánh ăn là dấu chỉ của trao ban sự sống. Xin cho những người làm cha / là nguồn gốc các sự sống trong gia đình / không chối bỏ, nhưng chu toàn bổn phận làm cha / là cung cấp lương thực vật chất lẫn thiêng liêng để nuôi sống gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.

 3. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. (Hc 26,16). Xin cho các người vợ, người mẹ biết sống đảm đang / chăm lo cho gia đình và luôn nêu gương lành trong việc dưỡng dục con cái. Chúng con cầu xin Chúa

 4. Đức Chúa làm cho người cha được vẻ vang vì con cái, cho người mẹ thêm uy quyền đối với các con. (Hc 3,2) Xin cho các người con, biết làm vẻ vang cha mẹ, khi nỗ lực vâng lời, kính trọng hiếu thảo và giúp đỡ đấng sinh thành. Chúng con cầu xin Chúa.

Kinh Thờ Lạy Chúa….

Hát :

Thinh lặng cầu nguyện riêng – ra về

Mt gi bên Chúa

Hát:

Lời nguyện mở đầu:

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật” (Ga 17,17)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Lời Chúa mà chúng con vừa nghe, đưa chúng con vào huyền nhi ệm tương giao ân tình của Chúa với Chúa Cha và của Chúa với các môn đệ. Trước giờ hi ến tế chịu khổ hình vì chúng con, Chúa đã thân thưa với Chúa Cha, xin Người thánh hiến các môn đệ còn ở trần gian.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện khiêm tố n và đích thực trong dấu chỉ tấm bánh. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa, chúng con chúc tụng, tri ân cảm tạ và yêu mến Chúa. Xin Chúa quy tụ chúng con lại bên Chúa, như Chúa đã quy tụ các tông đồ trong bữa Tiệ c Ly. Xin ban cho chúng con Thánh Thần để soi lòng mở trí chúng con biết lắng nghe, yêu mến và đón nhận Lời Chúa trong giờ cầu nguyện này cũng như trong đời sống thường ngày.

Đêm nay, tưởng nhớ việc Chúa thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục thừa tác, chúng con muốn đến với Chúa trong tâm tình ngưỡng mộ, chúc tụng tôn vinh và cảm tạ tri ân. Nguyện xin Chúa tuôn đổ sức s ống mới cho tất cả các thành phần dân Chúa, đặc biệt cho hàng linh mục là những thừa tác viên của Mầu nhiệm Thánh Thể và của Lời Chúa, để các Linh mụ c, các tu sĩ và cả chúng con n ữa, luôn biết đáp trả lời mời gọi canh tân nếp sống người môn đệ của Chúa.

Xin “mở mắt đức tin” cho chúng con để chúng con nhận ra Chúa đ ang đồng hành với chúng con trên mọi nẻo đường của cuộc đời, như Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau vào buổi chiều Phụ c Sinh và giải thích Kinh Thánh cho họ. Xin làm cho trái tim chúng con bừng cháy lên như cảm nghiệm bừng cháy của hai môn đệ làng Emmau (x. Lc 24,32). Nhờ Mầu nhiệm Thánh Thể và sức mạnh thánh hóa của Lời Chúa, xin Chúa thánh hiến chúng con để chúng con trở thành những môn đệ đích thực của Chúa, tỏ a chiếu đời số ng đức tin và đức bác ái trước mặt mọi người. Amen.

Hát:

Lời dẫn trước khi đọc Lời Chúa:

Trong b ầu khí thánh thiện của đêm nay, Chúa quy tụ chúng con ở lại bên Chúa như các môn đệ tại bàn Tiệc Ly. Đêm nay, chúng con cùng canh thức với Chúa, lắng nghe và đáp trả tình yêu Chúa. Xin cho giờ cầu nguyện, tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ và chiêm ngưỡng Thánh Th ể trong đêm thánh này được ánh sáng Lời Chúa toả chiếu. Xin Chúa Thánh Thần đang

 • giữa chúng con mở trí soi lòng, chiếu dọi vào tâm hồn chúng con khuôn mặt và giáo huấn của Đức Giêsu, Đấng đã chết và phục sinh vì chúng con và đưa chúng con tới sự thật trọn vẹn.

Hát:

Bài đọc I: Ga 17,13-19

“Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian cũng như con đây không thu ộc v ề thế gian. Xin Cha lấy s ự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là s ự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Suy niệm và cầu nguyện (1):

NAM:

Trước giờ từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu ng ước mắt lên trời thân thưa với Chúa Cha về tương lai của

các môn đệ và ký thác các môn đệ của mình còn ở trần gian cho Chúa Cha. Trong lời thân thưa hoàn toàn tín thác này, Chúa Giêsu nghĩ đến mộ t đ iều mà Ngài thấy là rất quan trọng cho tương lai sứ vụ mà các môn đệ phải tiếp nối Ngài, đó là xin Chúa Cha gìn giữ các môn đệ khỏi ác thần, “Con không xin Cha c ất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Ga 17,15).

Là môn đệ của Đức Kitô, chúng con nghĩ như thế nào về thực tại của ác thần ? Đức Giêsu đ ã gọi ác thần là “cha đẻ của sự dối trá” (Ga 8,44). Ai trong chúng con lại không một lần có kinh nghiệm về sự hi ện diện của ác thần trong đời mình ? Ai trong chúng con lại không một l ần trải nghiệm về s ức mạnh của bóng tối trong những chọn l ựa trong đời ? Thay vì đ i theo ánh sáng và sống trong ánh sáng, chúng con lại ch ạy theo bóng tối. Dường nh ư n ơi ho ạt động của ác thần ở ngay trong đời sống nội tâm, trong con tim và trong tâm trí của chúng con !

Thật khó mà tránh khỏi cuộc chiến này ! Chúa Giêsu đã không xin Chúa Cha cất các môn đệ khỏi thế gian (Ga 17,15). Ngài không bao giờ muốn các môn đệ của mình tìm cách tr ốn chạy khỏi thế gian, nhưng muốn các môn đệ chi ến thắng trong cuộc chiến chống lại Satan. Chúng con chỉ chi ến thắng được trong cuộc chiến đấu chống l ại ác thần bằng cách đem Đức Kitô vào th ế giới cùng với chúng con. Thế giớ i tự bản chất không phải là xấu. Nếu nó xấu thì chỉ vì nó từ khước Lời là Ánh sáng và vì nó yêu tối tăm hơn ánh sáng,

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở gi ữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng l ại không nhận biết Người. Ng ười đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” (Ga 1,9-11)

Để cho các môn đệ chiến thắng được Satan, Đức Giêsu xin Chúa Cha thánh hiến các môn đệ bằng sự thật. Thiên Chúa là “Đấng Thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh”. Thánh hiến trong Kinh Thánh có nghĩa là dành riêng cho Thiên Chúa, thuộc về Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ . Lời Cha là sự thật. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.”

Chúa Giêsu sai chúng con vào thế giới để chúng con đ em ơn cứu độ củ a Chúa đến cho thế giới. Chúa mu ốn chúng con bước đ i trong sự tín thác vào Ngài, tín thác vào tình yêu của Ngài, tín thác vào ơn cứu độ của Ngài.

NỮ:

Mùa Chay là thời gian mà lời mời gọi nên thánh vang lên rõ ràng và thúc bách hơn bao giờ hết. Thiên Chúa muốn chúng con sống thánh thiện (1Tx 4,7; 3,12; 1P 2,15). Đức Kitô muốn chúng con Phúc Âm hóa chính cuộ c sống mình trước khi loan báo Tin Mừng cho mọi người chung quanh. Chúa Thánh Thần

vẫn luôn thực hiện việc thánh hóa chúng con bằng muôn vàn ân sủng. Trong niềm tin tưởng, chúng con hãy cảm tạ Chúa Giêsu và kêu cầu Ngài:

 1. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã chiến thắng ác thần bằng thập giá và sự phục sinh của Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con niềm hy vọng bất diệt vào sự Phục sinh của Chúa.

Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

 1. Xin cho chúng con xác tin rằng sống thánh thiện phải là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người chúng con.

Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

 1. Xin cho chúng con biết quý trọng hồng ân Năm Thánh bằng đời sống tỏa sáng niềm tin và tình yêu chân thực đối với mọi người.

Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

 1. Xin giúp chúng con biết sống trọn vẹn căn tính đích thực người môn đệ của Chúa, những người được ủy thác sứ mạng loan báo Tin Mừng cứu độ cho đến tận cùng thế giới.

Đ/ Xin tình yêu Chúa thánh hiến chúng con.

Thinh lặng.

Chúc tụng và tung hô:

Người hướng dẫn: Giờ đây, chúng con cùng chúc tụng tung hô Chúa:

X/ Chúc tụng Chúa đã hết tình yêu thương nhân loại. Đ/ Đó là niềm hy vọng cho chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã hiến tế Thân Mình vì chúng con để chúng con được sống

Đ/ Đó là sức mạnh và nguồn sống của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã ban Lời hằng sống cho chúng con

Đ/ Đó là nguồn ánh sáng của chúng con

X/ Chúc tụng Chúa đã thánh hiến chúng con bằng Lời sự thật của Chúa Cha

Đ/ Đó là nguồn ơn cứu độ chúng con

X/ Chúc tụng Chúa là sự sống và là sự sống lại của chúng con

Đ/ Đó là nguồn vui và hạnh phúc của chúng con

Hát:

Bài đọc 2: Ga 17,20-26

“Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên mộ t, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng con. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng con là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để h ọ được hoàn toàn nên một; nh ư v ậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.

Lạy Cha, con mu ốn r ằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những ng ười này đã biết là chính Cha đã sai con.26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”

Suy niệm và cầu nguyện (2):

NAM:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với lời nguyện này, tiên vàn Đức Giêsu dạy cho các môn đệ về mối tương giao hiệp thông với Thiên Chúa. Chân lý chứa đựng trong lời nguyện này thật vô cùng thâm sâu và huyền nhiệm. “nh ư Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng con”. Chúng con được tạo dựng để chia sẻ tình yêu Thiên Chúa bằng cách ở trong Đức Kitô và trong Chúa Cha.

Trong Đức Kitô, chúng con không chỉ được tha thứ mà còn được đón nhận và được yêu mến. Trong Đức Kitô, chúng con được lôi cuốn vào chính sự sống của người Con của Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, chúng con được Chúa Cha nhận lời cầu xin, được chữa lành và được giải thoát.

Trong Chúa Cha, chúng con không hiện hữu cách tình cờ, nhưng hiện hữu như những người con được yêu thương. Thiên Chúa biết mỗi ng ười chúng con và có kế hoạch yêu thương cho từng cuộ c đời. Qua việc nhận chúng con là con cái của Ngài trong Đức Kitô, Thiên Chúa cho chúng con thấy phẩm giá làm con hạnh phúc như thế nào !

Lời nguyện của Chúa Giêsu “Để t ất cả nên một” còn nhắc chúng con hướng về sự hiệp nhất với nhau. Để có thể th ực sự ở trong Chúa Kitô, chúng con được mời gọi vừa s ống hiệp thông với Ngài vừa với dân của Ngài là Giáo Hội. Đoàn dân Chúa khi sống trọn vẹn tình hiệp thông giữa lòng Giáo Hội, s ẽ thêm nhiệt thành khi gặp gỡ và đối thoại với mọ i người, “như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con”

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói trong Tông Huấn “Giáo Hội tại Á Châu” rằng “bất cứ ở đâu sự hiệp thông suy yếu thì chứng từ và công cuộc truyền giáo của Giáo Hội bị suy giảm” (số 26). Như vậy, sống tình hiệp thông trong Giáo Hội sẽ là điểm xuất phát đầy năng lực cho sứ vụ tông đồ hướng đến một Nước Thiên Chúa không biên giới. Như vậy, hiệp thông sẽ dẫn đến sứ vụ.

NỮ:

Giờ đây, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cùng hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh và một cách đặc biệt cho các linh mục:

X/ Lạy Chúa, xin cho các linh mục luôn sống trong Chúa như Chúa sống trong Chúa Cha – để công việc mục v ụ của các ngài trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Lạy Chúa, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu thì những môn đệ của Chúa ở đó – Xin cho các tin hữu trong Năm Thánh này được thấm nhuần đời sống cầu nguyện.

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Chúa đã tỏ Danh Chúa Cha cho chúng con – Xin cho chúng con trong Năm Thánh này mang đậm nhi ệt tình loan báo Tin Mừng mà “chèo ra chỗ sâu thả lưới” (Lc 5,4)

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Chúa đến ban ánh sáng chiếu soi mọi người; và làm Thầy dạy đường thánh thiện – xin cho Lời Chúa nên ánh sáng chiếu soi bước chúng con đi.

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Chúa đến không ph ải để được phục vụ, nhưng để phụ c vụ và hy sinh mạng sống cho muôn ng ười – xin cho các linh mục trong năm linh mục này s ống quên mình mà phụ c vụ anh chị em và lưu tâm đến người đau khổ khó nghèo.

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

X/ Còn những ai đang g ặp thử thách gian truân – xin cho họ được nâng đỡ nhờ tình thương của Chúa.

Đ/ Lạy Chúa, xin Chúa ở trong chúng con.

Hát:

Lời cầu nguyện của chủ sự.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con dâng lên Cha tâm tình cả m tạ tri ân. Cha đã ban cho nhân loại Con Một Cha là Đấng Cứu Độ Trần gian. Ngài đã trao ban Thịt Máu mình làm lương th ực thiêng liêng để chúng con được sống s ự sống củ a Cha. Xin Cha ban cho chúng con một trái tim khao khát, khao khát đến với Con Một Cha để được ở lại trong tình thương của Ngài và luôn thuộc về Ngài. Amen.

Hát kết:

Lm Thiên Quang SSS