Ngày 21 Tháng 9

 

 (Thánh Mátthêu)  “Hãy nhìn xem các tông đồ, các ngài để lại cho chúng ta nhiều bài viết, nhưng đó là những gì các ngài đã chứng kiến, đã thấy, đã nghe, nhất là những gì là sự sáng [….] Đó là ơn sự sáng đồt lên lửa đưa ta vào chân lý. Thỉnh thoảng Thiên Chúa sẽ cho ta ơn khác, nhưng Người luôn hướng dẫn ta bằng ơn ánh sáng, chính ta phải học hỏi, tìm kiếm chân lý để  đạt tới việc nghiền ngẩm và tìm thấy vẻ đẹp ở đó, và đó chính là suy niệm. Hết mọi ơn sủng đều khởi đầu bằng một ánh sáng, rồi chúng ta sẽ cảm thấy sự nồng nhiệt từ đó. “. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .