Trường Mầm non tu thục Hoa Lan đón mừng Chúa Giáng Sinh

  1. Chuẩn bị các cháu ra sân

2. Ý nghĩa ngày lễ

3. Giới thiệu hang đá

4. Mời cô tiên

5. Ông già Noel tặng quà các cháu

6. Văn nghệ:

  • Múa chung toàn trường bài: Chúa Hài Đồng.
  • Khối Mầm : Liên khúc “Mừng Chúa ra đời”
  • Lớp Chồi 1 : Noel đến rồi
  • Khối Lá:  jingle bells
  • Khối Chồi: Ông già Noel giáng trần
  • Múa kết: We wish you a merry Christmas