Trước hết, viếng Thánh Thể không phải là một loạt những lời cầu nguyện. Nó phải đúng là một “cuộc thăm viếng”, như những gì các con làm với một người thân, mẹ của các con chẳng hạn. Có sự trao đổi những lời chào hỏi, sự trao đổi tin tức, trao đổi quà và những lời hứa… Viếng Thánh Thể nhằm mục đích đặt đời sống của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô – nghĩa là sống trong Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu. (Cha Alberione (PR V 459))