Thư mùa Chay 2021 của Sr Tổng Quyền

Sherbrooke, 16 tháng 02 năm 2021

Chị em thân mến,

Chúng ta bắt đầu bước vào Mùa Chay, tôi thấy được cảm hứng để gửi đến các chị em thông điệp Mùa Chay này từ Đức Thánh Cha Phanxicô như một hướng dẫn thích hợp để phát động cuộc hành hương 40 ngày theo Chúa Giêsu, luôn chia sẻ mầu nhiệm Vượt qua của Người một cách mật thiết hơn.

Chúng ta đang sống trong những thời kỳ rất bất trắc và khó khăn, là những phụ nữ thánh hiến, chúng ta được mời gọi để đi đầu trong việc làm chứng cho đức tin và hy vọng không gì lay chuyển được của chúng ta cũng như gương hoán cải của cá nhân và cộng đoàn, qua lời cầu nguyện mãnh liệt, sự sám hối tinh thông và lòng bác ái chân chính. 

Đại dịch Covid-19 báo hiệu một trận dịch sâu hơn đang rình rập mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Ước gì Mùa Chay này dẫn chúng ta đến một tâm hồn rộng mở hơn, để nhận thức nhiều hơn trong bản thân và nơi cộng đoàn những gì cần hoán cải. Xin cho Tin Mừng và Luật Sống của chúng ta dẫn chúng ta đến với sự thật về những gì chúng ta phải sống và bảo vệ, một sự thật có thể dễ dàng bị bóp méo và nhầm lẫn, để thoát khỏi tất cả những gì ngăn cản chúng ta sống quảng đại và có trách nhiệm cho sự cứu rỗi của anh chị em chúng ta và thế giới mà chúng ta đang sống.

Với lòng can đảm và tình yêu, chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành hương theo Chúa Giêsu.


Sr. Fe Manalo, SSS
Bề trên Tổng Quyền