Thư của Đức Giám Mục giáo phận Xuân Lộc về Đại lễ Giáng Sinh