góc nhỏ mỗi ngày, Ngày 20 Tháng 12

Ngày 20 Tháng 12 Năm 2022 


   Chờ đợi với lòng kiên nhẫn. Kiên nhẫn một cách tích cực không thụ động.

Henry Nouwen        

 Chờ đợi một cách kiên nhẫn, kiên nhẫn chịu đau khổ để mong muốn một ngày mai tốt đẹp. “Không phải chịu đựng vì chịu đựng, nhưng như Chúa Giêsu như Mẹ maria…”

Tôi đau chân… và tôi đã luôn tự trào phúng “chân muốn nghỉ, để được đi xa hơn”. Những lúc đau không đi được, tôi cũng chưa hề nghĩ đến một ngày nào đó, tôi sẽ ngồi xe lăn. Tôi luôn nghĩ có một ngày nào đó tôi sẽ đi đẹp, đi đàng hoàng, đi nhanh và chạy trên đôi chân mình…

Tôi vẫn còn một cái hẹn sẽ cắm “trại bay” trong 2 ngày với các cháu của tôi. 

Tôi biết cái hẹn của “trại bay” sẽ khó có thể thực hiện được. Nhưng, đi và chạy trên đôi chân của mình thì tôi hy vọng, và hết sức cố gắng chờ đợi trong kiên nhẫn luyện tập (đau khổ). Và cũng trong niềm hy vọng đó ” tôi đang chờ đợi được Chúa đến đón về”

 

Trích trong “Góc nhỏ mỗi ngày”