Kỷ niêm ngày phong Thánh, Cha Thánh Phêrô Giulianô Ema

THÁNH PHÊ-RÔ GIULIANÔ EMA

Kỷ niêm ngày phong Thánh
ngày 9 tháng 12 năm 1962

 

Việc phong Thánh của cha Ema đã được lên kế hoạch vào cuối phiên họp đầu tiên của Công Đồng Vatican II vào ngày 9 tháng 12 năm 1962. Kết quả là, khoảng sáu mươi hồng y và hơn hai ngàn giám mục đã có mặt trong buổi lễ kéo dài ba giờ tại đền Thánh Phê-rô ở Rô-ma.

Linh mục Anthony Mary Pucci (1819-92) và anh em giáo dân Capuchin, Đức Phanxicô Camporosso (1804-66) cùng được phong thánh với Phêrô Giulianô Ema vào ngày 9 tháng 12 năm 1962. Việc phong thánh ba vị này sau đó được ghi lại bởi bộ trưởng bộ phong thánh.

Trong bài giảng của mình trong buổi lễ phong thánh long trọng, Giáo hoàng Gio-an XXIII đã ca tụng cha Ema, ‘Tông đồ của Bí tích Thánh Thể’ và xếp cha cùng với các vị thánh vĩ đại của Pháp như: Vinh sơn Phao-lô, Thánh Gio-an Ơ-đê và cha xứ Ars có ảnh hưởng có lợi đã vượt xa đất nước các ngài sinh ra. Giáo hoàng Gio-an XXIII cũng hoài niệm lại chuyến thăm của chính ngài đến quê hương của cha Ema ở La Mure mấy năm trước đó.

Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đọc các Tự Sắc phong thánh năm 1962 xác định rằng ngày lễ Thánh Ema là được cử hành trong Giáo hội Công giáo vào ngày 01 tháng 8 (ngày qua đời của cha Ema). Trước khi phong thánh, lễ được tổ chức vào ngày 3 tháng 8. Ngày được thay đổi một lần nữa vào năm 1995, khi Giáo hoàng Gio-an Phao-lô II tuyên bố rằng ngày lễ của cha Ema sẽ được đưa vào Lịch chung Rôma và được tổ chức mỗi năm vào ngày 2 tháng 8.

Và Thánh Phêrô Giulianô Ema được gọi là ‘Tông đồ của Bí Tích Thánh Thể’.