Ngày 8 Tháng 3

 

 

 

Thánh Gioan Thiên Chúa.

“Nếu chúng ta nhìn vào lòng thương xót của Thiên Chúa, thì không bao giờ chúng ta ngưng làm việc thiện, bao lâu chúng ta còn có khả năng”.

(St Gioan Thiên Chúa)        

.