Ngày 3 Tháng 6

Ngày 3 Tháng 6

Chính Chúa Thánh Thần siêu nhiên hóa mọi hành động của chúng ta bởi ơn sủng Người, chính Chúa Thánh Thần  hoàn thiện hành động của chúng ta bằng cách gợi hứng với lý do hoàn thiện. Chính Chúa Thánh Thần hình thành sự thánh thiện của Chúa Giêsu trong ta bằng cách khai tâm với tinh thần các nhân đức, bằng cách đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng ta, theo như thánh Phaolô đã nói.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 230,2)