Ngày 20 Tháng 01

 

 

“Chúa Thánh Thần cho ta biết rằng: lý do vô luân của trần gian là vì tâm hồn con người không suy nghĩ  :Thật hoang vu cằn cỗi. . . .[ Gr 12, 11]”

  (Cha Thánh E-ma)       

 

.