Ngày 13. 02: Thánh Thể là thiên đàng tình yêu, hãy trầm mình vào niềm vui, vì khi yêu mến Chúa, các con sẽ có niềm vui, khi có niềm vui các con sẽ có nhân đức, chắc hẳn niềm vui sẽ tự đến, tại sao? Khi mặt trời tỏ hiện, nó mang theo niềm vui của những tia sáng, chúng ta có mặt trời, như thế chúng ta không còn lo lắng chi. Thiên Chúa sẽ cho ta niềm vui, Người gieo niềm vui đó vào lòng ta, chính ta phải duy trì và làm thành tình trạng ơn phúc. ((bài giảng của Cha E-ma cho nữ tỳ Thánh Thể 265, 4)