Ngày 04 Tháng 02

 

 

Cha Eymard sinh tại La Mure, nước Pháp (1811).

 

Tổng Tu Nghị dòng Nữ tỳ Thánh Thể lần thứ 26 được mở (1962).

 

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr .Marie Joachim Giboin – France (†1958)
Sr Maria Candida Prata – Brésil († 1963)
Sr. Luiza Maria Manzone – Brésil († 1974)