Ngày 19 tháng 5

Ngày 19 tháng 5

Ta không  nói đủ về Chúa Thánh thần, vì thế có rất ít người dù là đạo đức, có lòng sùng kính Người. Tuy vậy chính Chúa Thánh Thần hình thành và hoàn thiện sự sống của Chúa Giêsu trong ta.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Ba Mariste 62,1)    

.