Ngày 07 Tháng 8

Ngày 07 Tháng 8

 

 “Không ai có thể tiếp cận và chạm vào Thánh Giá Chúa Giêsu mà không để lại một cái gì đó của chính họ dưới chân Thánh Giá, và không mang lấy một cái gì đó của Thánh Giá Chúa Giêsu vào cuộc sống riêng của mình.”

(ĐGH Phan-xi-cô)    
          

  .