Ngày 05 Tháng 3

Ngày 05 Tháng 3
 Đức Giám Mục Angers đón nhận các Nữ Tỳ Thánh Thể tương lai ở Paris (1864).
CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ
Sr Philomène Oddon – France († 1875)
Sr M. Antonieta Figueiredo- Brésil († 1997)