Ngày 04 Tháng 8

Ngày 04 Tháng 8

 

 (Thánh Gioan Maria Vianney) Nếu anh em có tinh thần khổ chế, anh em đừng lo lắng chi đến các nhân đức khác. Chính nhân đức đó sẽ giúp thực hành mọi nhân đức khác. Đó là sự hoàn thiện ra tay. Người nào hãm mình vì sự công chính sẽ được bình an. Người nào hãm mình vì tình yêu sẽ được niềm vui. Hãy theo gương cha sở họ Ars.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Tu sĩ Thánh Thể 110, 2)    
          

  .