Lời chia buồn của Sr. Tổng Quyền

Chị Anh Đào và toàn thể chị em Tỉnh Dòng Việt Nam thân mến,

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành đến các chị trước sự ra đi của chị Thérèse Minh Tâm. Tôi đã biết chị ấy từ khi bắt đầu quá trình sáp nhập cộng đoàn Việt Nam vào Hội Dòng. Chị là một phụ nữ can đảm, có đời sống tâm linh và nhân bản, vui vẻ và đầy lòng quảng đại trong việc phục vụ Hội thánh và Tỉnh  Dòng’
  Tôi chắc chắn rằng bây giờ chị đã được hưởng tôn nhan Chúa và chị tiếp tục thờ phượng Chúa trên thiên đàng.

Chúng tôi hiệp thông với các chị trong lời cầu nguyện,
Thay mặt cho các chị em  cộng đoàn Sherbrooke,

Fe Manalo, sss
Bề trên Tổng Quyền