Linh Đạo Phòng Tiệc Ly (Mục Luc)

NỘI DUNG


Lời giới thiệu
Nhập đề

 

 

ĐẠI CƯƠNG VỀ LINH ĐẠO
I. Khái niệm về linh đạo
II. Những yếu tố cấu tạo nên linh đạo
1. Thiên Chúa là Đấng nào?
2. Chúa Giê-su là ai?
3. Chúa Thánh Thần là Đấng nào ?
4. Ơn lôi cuốn
5. Phương thức thực hành khổ chế
6. Đời sống
7. Ảnh hưởng của văn hóa
8. Phái tính
LỊCH SỬ HÀNH TRÌNH THIÊNG LIÊNG CỦA CHA EYMARD
A-Nhập đề
B-Lịch sử hành trình thiêng liêng
I. Những ơn của thời niên thiếu
1. Ơn Rửa Tội
2. Ơn Rước lễ Lần Đầu
3. Các ơn do lòng sùng kính Đức Mẹ
4. Ơn Linh Mục
5. Ơn ở Xanh Rô – măng
II. Những ơn trong các năm ở Dòng Đức Mẹ
1. Ơn tu dòng
2. Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Đức Mẹ
3. Ơn tiếp xúc với Hội Chầu Đêm
4. Ơn kêu gọi Thánh Thể
5. Ơn ở La-Xen-xuyệc-me
III. Những Cuộc Tĩnh Tâm Ở Roma
1. Cuộc tĩnh tâm đầu tiên (1863)
2. Cuộc đại tĩnh tâm ở Roma (1865)
C – Kết luận
CÁC NGUỒN TÀI LIỆU CẤU TẠO NÊN LINH ĐẠO EYMARD
1. Kinh Thánh
2. Các Giáo Phụ
3. Thánh I-nha-xi-ô Loi-ô-la
4. Trường phái linh đạo Pháp
5. Linh đạo Ca-mê-lô
6. Linh đạo của Dòng Đức Mẹ
7. Các lòng sùng kính
8. Thánh Thể
ƠN KÊU GỌI THÁNH THỂ
Lời mời gọi
1. Nhập đề
2. Tặng vật của Đức Thánh cha
3. Ơn kêu gòi để « Ở Với »
4. Phụng sự tình yêu
KHÁI QUÁT VỀ CÁC TÀI LIỆU
1. Các thơ
2. Cuộc Tĩnh Tâm ở Roma
3. Các Hiến Pháp
4. Những thuyết trình cho các Nữ Tỳ Thánh Thể
5. Các sưu tập
6. Các sách tiểu sử
7. Nhật ký của mẹ Marguerite
KHUÔN MẪU PHÒNG TIỆC LY
1. Nhập đề
2. Các bản văn Tân Ước
3. Phòng Tiệc Ly Lịch Sử
4. Phòng Tiệc Ly Biểu Tượng
5. Phòng Tiệc Ly Nội Tâm
PHÒNG TIỆC LY :
NƠI THÁNH THỂ ĐƯỢC THIẾT LẬP
VÀ TÌNH YÊU ĐƯỢC BAN TẶNG
A- Biến cố Phúc Âm
B- Nơi Thánh Thể được thiết lập và tình yêu được ban tặng
1. Thánh Thể, tặng vật của tình yêu
2. Thánh Thể trong Phụng Vụ và trong các hình ảnh Kinh Thánh
3. Bí tích biến đổi
4. Mầu Nhiệm hiệp nhất
5. Mầu Nhiêm Nhập Thể nối dài
C- Các văn bản
1.Tặng vật Thánh Thể
2. Thánh Thể, cuộc tưởng niệm tối cao của tình yêu Chúa Giê-su
3. Thánh Vịnh
4. Kinh Cầu Thánh Thể
PHÒNG TIỆC LY :
NƠI TÌNH YÊU ĐƯỢC TRUYỀN DẠY
BẰNG LỜI NÓI VÀ GƯƠNG SÁNG
A – Biến cố Phúc Âm
B – Nơi tình yêu được truyền dạy bằng lời nói và gương sáng
1. Nhập đề
2. Tình yêu phục vụ
3. Mời gọi hiệp nhất
4. Hai con đường
C – Các Bản Văn
1. Thánh Vịnh 36
2. Hiểu biết về tình yêu
3. Môn đệ của tình yêu
4. Đời sống tình yêu
5. Thuyết trình của Mẹ Marguerite Guillot
PHÒNG TIỆC LY : NƠI TỤ HỌP
A – Các biến cố Phúc Âm
1. Bí Tích Thánh Thể
2. Kẻ phản bội
3. Ai là người lớn nhất
4. Tiên báo Phê-rô chối Chúa
B- Phòng Tiệc Ly : Nơi tụ họp
1. Nhập đề
2. Kinh nghiệm về cộng đoàn
3. Đời sống tu trì
C – Các bản văn về bác ái
1.Thánh Vịnh 16
2. Thơ gởi mẹ Marguerite
PHÒNG TIỆC LY : NƠI CẦU NGUYỆN VÀ CHÚC TỤNG
A – Biến cố Phúc Âm
B – Nơi cầu nguyện và chúc tụng
1. Các phụ nữ trong Hội Thánh hiệp nhất với Đức Maria
2. Phụng Vụ các giờ kinh
3. Tầm quan trọng của việc chuẩn bị
4. Cầu nguyện theo Kinh Thánh
5. Chúa Giê-su, Đấng Tôn Thờ trọn hảo
6. Cầu nguyện âu yếm
Các bản văn liên quan đến cầu nguyện
1. Thánh Thể và Tôn Thờ
2. Tôn thờ hồi tâm
3. Kinh Đức Mẹ Thánh Thể
NHỮNG GỢI Ý CẦU NGUYỆN
1. Hồi tâm – Hòa hợp nội tâm
2. Chia trí khi cầu nguyện
3. Những phương thế điều chỉnh óc tưởng tượng
4. Trở ngại
5. Khởi sự cầu nguyện cách sốt sang
6. Đời sống cầu nguyện
7. Các bản văn liên quan đến cầu nguyện
a. Được Thánh Thần thúc đẩy
b. Được phơi bày dưới ánh mặt trời
PHÒNG TIỆC LY: NƠI BIẾN ĐỔI NHỜ CHÚA THÁNH THẦN (Bài I)
I. Biến cố Phúc Âm
II. Nhập đề
III. Khái niệm về đường thiêng liêng
1. Mầu Nhiệm Vượt Qua
2. Những nguyên tắc phân biệt thần loại
a. Những tác động của ơn sủng
b. Tình trạng nội tâm
c. Ơn chủ yếu – Ơn lôi cuốn
d. Những hy sinh
3. Đời sống Thánh Thể
PHÒNG TIỆC LY: NƠI BIÊN ĐỔI NHỜ CHÚA THÁNH THẦN (Bài II)
HIẾN LỄ BẢN VỊ – A
I. Các nguồn Kinh Thánh
II. Hiến lễ Bản Vị – A
1. Nhập đề
2. Hoán cải thiêng liêng
3. Phòng Tiệc Ly Nội Tâm
4. Hiến Lễ Bản Vị
5. Hiệp nhất đời sống với Chúa Giê-su
III. Bản văn quan trọng
PHÒNG TIỆC LY: NƠI BIẾN ĐỔI NHỜ CHÚA THÁNH THẦN
HIẾN LỄ BẢN VỊ – B 
NHỮNG NGUỒN THIÊNG LIÊNG
1. Nhập đề
2. Biến đổi Thánh Thể
3. Hành trình thiêng liêng
4. Thánh Phao-lô
5. Thánh Gio-an
6. Các Giáo Phụ
7. Bản ngã theo quan niệm hiện đại
C – Lời nguyện
PHÒNG TIỆC LY: NƠI BAN HÀNH SỨ VỤ
A – Nguồn Kinh Thánh
B- Phòng Tiệc Ly:
1. Nơi ban hành sứ vụ
2. Hoạt động và chiêm niệm
3. Lắng nghe
4. Được cảm hứng nhờ Thánh Thể
5. Được phát sinh từ biến cố Hiện Xuống
6. Nước Chúa Ki-tô
7. Phòng Tiệc Ly Nội Tâm
C – Lời khấn
D – Những bản văn của cha Eymard

Copy từ Linh Đạo Phòng Tiệc Ly , Bản được sửa năm 2007