LỄ CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA

Lc 3,15-16.21-22.

     Trong đoạn Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay, thánh Luca cho chúng ta thấy dân chúng đang nóng lòng trông đợi đấng Mêsia. Khi dân  chúng thấy ông Gioan làm phép rửa, họ đã nghĩ biết đâu  ông chẳng là Đấng Mêsia, nhưng ông khẳng định: Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.  Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa. (Lc 3,16). 

     Gioan phân biệt: ông chỉ  làm phép rửa bằng nước, làm phép rửa thống hối,  nhưng Đấng Mêsia sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa. Phép rửa này mới ban ơn cứu độ và mới tha tội. Ông Gioan thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần. (Cv 1,5). Phép rửa trong Thánh Thần này sẽ được khai diễn vào ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống. Trong ngày lễ Ngũ Tuần đó các tông đồ còn được thanh luyện bởi lửa: Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra, đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần (Cv 2,3-4).

     Phép rửa đích thực của Chúa Giêsu là cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Ngài. Chúa luôn nhắc đến phép rửa này:

Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất (Lc 12,50)

Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không (Mc 10,38).

     Thánh sử Luca thuật lại Chúa Giêsu cũng chịu phép rửa cùng với dân chúng.Tin mừng Mátthêu thuật lại một chi tiết khác, là lúc đầu Gioan từ chối không dám làm phép rửa  cho Chúa (Mt 3,13-15).

     Đây là biến cố đầu tiên đánh dấu giai đoạn sống công khai của Chúa Giêsu.

Gioan biết Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, còn dân chúng thì coi Chúa như những tội nhân khác, đến xin Gioan  làm phép rửa.

     Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nhưng Người hạ mình xuống, xếp hàng cùng các tội nhân để cùng  mọi người sám hối theo lời kêu mời của Gioan. Chúa hạ mình xuống ngang hàng với tội nhân. Chúa muốn sám hối cùng với tội nhân. Chúa thống hối thay tội nhân, cũng như sau này Chúa chết thay cho tội nhân, cho nhân loại. Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang thân phận như con người, ngoại trừ tội lỗi, nhưng Ngài mang lấy hết tội lỗi của nhân loại.

      Thử tưởng tượng một ngày nào đó Đức Giám Mục, mặc thường phục, đến xếp hàng xưng tội cùng với giáo dân. Có thể có những người nghĩ rằng đây là một ông thầy giáo, hay một việt kiều nào đó. Mãi đến khi cha sở thông báo đó là đức cha, dân chúng mới tá hỏa. Nhưng đây không phải là đức cha mà là Đấng Mêsia. Dân chúng không biết Chúa, nhưng Gio an giới thiệu rằng Đấng đến sau ông, nhưng mạnh thế hơn ông.

     Kết thúc giai đoạn ẩn dật, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai bằng việc chịu phép rửa. Chính Chúa Cha xác nhận Chúa Giê su là Đấng Mêsia, là Con Thiên Chúa.

Đây thực là những sự kiện vĩ đại:

 Thánh Luca thuật lại đang khi Chúa cầu nguyện thì trời mở ra .

     Khi tạo dựng Adam và Eva, Thiên Chúa cho nguyên tổ bá chủ vạn vật và sống trong tình thân mật với Thiên Chúa, thế nhưng khi ông bà phạm tội bất trung, Thiên Chúa đã ra án phạt, đuổi ra khỏi vườn Eden, và  từ đó ông bà cũng mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Nay Con Chúa xuống thế làm người, tình nghĩa đó được nối lại và cửa trời mở ra.

Hiện tượng trời mở ra khiến ta nhớ lại lời tiên tri Isaia khấn nguyện cùng Thiên Chúa, xin Người nguôi  giận với dân và tỏ mình ra là người cha, sau thời gian dài không đoái hoài đến dân.  Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thanh Nhan (Is 63,19)

      Lúc đó Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng như chim bồ câu (Lc 3,22).

Thần khí như chim bồ câu nhắc lại: Lúc khởi đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng trời đất, Thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước. (St 1,1-2). Sự kiện này báo hiệu cuộc tạo dựng mới.  Cũng như trong sách Sáng Thế,  ở đây Thần Khí xuất hiện cùng lúc với lời Thiên Chúa phán. Thân Khí xức dầu cho Đức Giêsu, tấn phong người làm Đấng Mêsia.(Cv 10,38).

      Cùng lúc ấy có lời Thiên Chúa phán: Con là Con của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con. (Lc 3,22) . Đây là câu trích dẫn Thánh Vịnh 2,7,  ngụ ý rằng Đức Giêsu Kitô được công khai tấn phong làm Đấng  Mêsia và bắt đầu thi hành sứ mệnh giữa dân Chúa.

      Lạy Chúa, Xin cho chúng con biết sống khiêm nhu, để chúng con biết sám hối và được ơn tha tội

                                           Nguyễn Đức Lân