Một vòng qua các hang Be-lem Tỉnh dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam

Một vòng qua các hang Be-lem

Tỉnh dòng Nữ tỳ Thánh Thể Việt Nam

 

Chiều ngày 25 tháng 12 hàng năm, chị em  Nữ Tỳ Thánh Thể Bình Đa luôn đi viếng Hang Bê-lem các nhà Thờ trong vùng và đặc biệt Hang Bê=lem các Cộng đoàn gần.

Năm nay, do dịch bệnh Covid và dù dịch bệnh đã giảm và cánh cửa mọi nơi và mọi nhà đã mở. Nhưng một số chị em trong cộng đoàn lại bị nhiễm bệnh. Vì giữ cho mọi người và chị em trong Cộng đoàn, nên Cộng đoàn quyết định “bế quan”. Mừng Chúa Giáng Sinh trong niềm vui nhẹ nhàng của từng nhóm.

Và vẫn theo ý kiến của Tỉnh dòng. Năm nay chị em vẫn có dịp tham quan Hang be-lem các cộng đoàn xa, gần.

Mời các chị, các em cùng tham quan nhé!

      

 Cộng đoàn Nhà Chính Bình Đa

  

    

Cộng đoàn Bình Hải

                    

     

Cộng đoàn Hoàng Mai

   

   

Cộng đoàn Kim Thượng

     

Cộng đoàn Tân Bình

   

 

Cộng đoàn Chu Hải

 

   

 

Cộng đoàn Hiền Hòa

 

 

 

Cộng đoàn Tân Cang

 

Cộng đoàn Eabar

 

   

 

Cộng đoàn Pleiku

 

       

 

Cộng đoàn Dakmil

 

    

 

Cộng đoàn Ban Mê

 

    

     

 

Cộng đoàn Tràm Chẹt