KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN.

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (Lc 18, 1-8)
       Nếu  trong Chúa nhật trước, qua Tin Mừng Luca 17,11-19, Chúa Giêsu dạy chúng ta Biết Ơn thì trong chúa nhật hôm nay, Lc 18, 1-8, Chúa Giêsu lại dạy chúng ta về bài học Kiên Nhẫn.
Chúa thuật lại dụ ngôn có một ông quan tòa chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì .(Lc 18,2)Và cũng có một bà goá, nhiều lần đến xin ông xét xử. Khá lâu ông làm ngơ, không chịu xét xử, nhưng cuối cùng ông ta đã chấp thuận, vì không muốn bà goá này quấy rầy mãi.
Chúa muốn dạy chúng ta kiên nhẫn cầu nguyện.
       Thực ra kiên nhẫn vừa là một đức tính nhân bản vừa là một thực hành đạo đức.
       Nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta thấy thành công đích thực nào cũng phải qua kiên nhẫn.
       Một học sinh muốn có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thong, phải miệt mài ròng rã 12-13 năm trời, với biết bao nỗ lực, bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền bạc của cha mẹ và gia đình. 
        Một sinh viên y khoa phải miệt mài học hành, thực tập ngày đêm để trở thành bác sĩ.
        Người nông dân thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, một nắng hai sương, mới có mùa gặt tốt đẹp. 
        Người Tây Phương nói: Rien ne se donne sans peine.-Không có gì có được mà không vất vả. Việt Nam ta cũng nói nói: Có công mài sắt có ngày nên kim. 
        Ngày trước, khi nông nghiệp Việt Nam ta còn thô sơ, hầu như làng nào cũng có một ông thợ rèn, một lò rèn. Người thợ rèn nung sắt và rèn thành nông cụ như lưỡi cày, lưỡi liềm, lưỡi hái, dao, búa, rìu… Người ta thuật lại có một chàng trai muốn học nghề thợ rèn, anh đến xin ông chủ lò rèn để học nghề và ông chủ chấp thuận, nhưng suốt 3 năm anh chỉ được thổi bể. Thổi bễ là thụt 2 ống bễ, để thổi gió vào lò, ngày xưa chưa có điện.
 Việc lớn việc nhỏ gì cũng phải cố gắng và kiên nhẫn.
      Ngoài bài học nhân bản trên, Chúa Giêsu còn muốn dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện.
      Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta qua dụ ngôn bà góa quấy rầy ông quan tòa lì lợm là: “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí.” 
Cầu nguyện vừa là bổn phận vừa là nhu cầu trong đời sống đức tin của ta.
      Trong những năm đi rao giảng, Chúa Giêsu luôn cầu nguyện, có khi Người cầu nguyện thâu đêm. Người còn dạy các môn đệ cầu nguyện qua kinh Lạy Cha.
      Chúng ta thường hiểu cầu nguyện là cầu xin. Chúng ta xin hết chuyện này đến chuyện kia, thậm chí xin cả những điều rất phi lý. Đã có cha nói chúng ta coi Chúa như con bò sữa. Tìm đến con bò để vắt sữa, để uống sữa. Đến với Chúa để đòi ơn này ơn kia. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta tán tụng Thiên Chúa: Chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Sau đó, điều thứ tư Chúa mới dậy chúng ta xin cho chúng con lương thực hàng ngày. 
      Chúa biết rõ chúng ta đang thiếu gì, đang cần gì. Chúa biết rõ những gì ưu tiên và ích lợi cho chúng ta. 
      Khi cầu nguyện ta phải hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa là cha nhân lành và rất mực tử tâm. Phải cầu nguyện với tâm tình phó thác và tin tưởng.
            Phải cầu nguyện với tâm tình khiêm cung như người thu thuế: Anh đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám nước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.(Lc 18,13).
      Phải cầu nguyện với tâm tình tạ ơn.
      Phải có tâm tình biết ơn như người Samari phong cùi. Anh trở lại thờ lạy và tạ ơn Thiên Chúa đã chữa anh lành sạch.(Lc 17,15). 
       Thánh Phaolô khuyên tín hữu Rôma: Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân và chuyên cần cầu nguyện (Rm 12,12) 
       Ngài còn khuyên các tín hữu Êphêsô: Theo thần khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi…(Ep 6,18).
      Chính người cũng luôn cầu nguyện: Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, là Thân Phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, khi cầu nguyện cho anh em. (Cl 1,3).
       Thánh nhân còn khuyên Timôthê giữ vững những gì đã học trong Kinh Thánh, để trở nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành .(2 Tm 3,17). Phải chăng ngài muốn dậy: dựa theo Kinh Thánh mà cầu nguyện và sống tốt lành. 
       Lạy chúa, xin dạy chúng con biết cầu nguyện. 
       Xin dạy chúng con biết kiên trì cầu nguyện. 
                                                                     Nguyễn Đức Lân