Hiệp thông tháng 05/2023

Chủ đề: SỐNG TRONG TÌNH YÊU

SUY NIỆM: Ga 14, 15-21

Tình yêu là một huyền nhiệm, nó huyền nhiệm nên thật khó để có thể có một định nghĩa đúng. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nói: “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, hay người ta thường nói “yêu là cho đi cái người ta cần”. Nhưng có lẽ mỗi định nghĩa cũng chỉ nói lên một khía cạnh nào đó của tình yêu, bởi vì tình yêu vượt trên biên giới ngôn ngữ của loài người.

Theo thánh Gioan, tình yêu là khởi nguyên của mọi sự, tình yêu là sợi dây thắt chặt mối tương quan giữa Thiên Chúa với loài người, loài người với Thiên Chúa, và loài người với nhau. Tình yêu là điểm trọng yếu, là khởi đầu, là trung gian, và cùng đích của cuộc hành trình tiến về với Chúa và hướng đến anh chị em.Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng, vâng giữ lời Thiên Chúa là bằng chứng chắc chắn để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Ngài đã nói: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”. Suốt cuộc đời dương thế của Chúa Giêsu, Ngài đã minh chứng tình yêu của Ngài dành cho Chúa Cha, Ngài đã “vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập giá”.Trong cuộc sống của mỗi người Kitô hữu chúng ta, tình yêu của chúng ta dành cho Chúa sẽ được thẩm định bằng việc chúng ta tuân giữ điều răn của Ngài. Tình yêu ấy phải được thể hiện bằng những chọn lựa hy sinh, nhiều khi phải ray rứt và rướm máu. Tình yêu ấy phải được minh chứng bằng chính cuộc sống tốt lành của chúng ta. Tình yêu chân chính quên đi bản thân mình, sống cho Chúa, vì Chúa và phục vụ anh chị em. Và rồi, hiệu quả của tình yêu, hiệu quả của sự vâng lời sẽ làm thắt chặt tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Khi sống trong tình yêu, khi tuân giữ lệnh truyền của Chúa, chính lúc ấy tình yêu của Thiên Chúa sẽ phủ lấp tâm hồn chúng ta. Chúng ta sẽ sống vì Chúa, sống cho Chúa và thuộc trọn vẹn về Ngài. Chúng ta sẽ đủ sức tô điểm vũ trụ này tràn lấp tình yêu và ân sủng Chúa. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta cũng hãy đi vào trong mối tương quan mật thiết với Chúa, bằng cách chăm chú nghe Lời Chúa, thực hành điều Chúa truyền dạy và khi chúng ta tuân giữ và thực thi những điều Chúa truyền dạy, chúng ta thật sự đã gắn bó mật thiết với Chúa cùng liên kết với anh chị em đồng loại cách thân thiện hơn.

CẦU NGUYỆN:

Lạy Chúa, với thân phận mỏng dòn, yếu đuối và dễ đổi thay của phận người, chúng con thật khó để có thể chu toàn giới răn của Chúa khi sống trong xã hội này, một xã hội thật giả lẫn lộn, Xin cho chúng con năng cầu nguyện, kết hiệp mật thiết với Chúa trong tình yêu, để chúng con chăm chú thực thi điều Chúa truyền dạy là mến Chúa yêu người như Chúa yêu.Amen

NHỚ LỜI CHÚA

Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy
(Ga 14, 15)

THỰC HÀNH LỜI CHÚA

 • Làm hòa với người đang bất hòa với mình cũng như người mình làm tổn thương họ.

 • Tạo và giữ mối liên hệ tốt với những người sống chung quanh

TIỂU SỬ THÁNH EYMARD

 • Cha Eymard muốn vào chủng viện Grenonble nhưng các linh mục ở La Mure không giới thiệu cho. Đặt hết tin tưởng vào Chúa và Đức Mẹ, cha ra đi và trên đường gặp Đức Cha Eugrennede Monzeland và được Ngài giới thiệu vào chủng viện

 • 10/1831, cha gia nhập chủng viện Grennoble Ở chủng viện cha chăm chỉ học hành, luyện tập đời sống thiêng liêng, đạo hạnh và đứng đắn.

HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN

 1. Anna Phạm Thị Huôi

 2. Maria Nguyễn Thị Năm
  Gx Tân Bình- Gp Long Xuyên

3, Têrêsa M Trần Thị Hạ Uy
     Gx Trà Cổ-Gp Xuân Lộc

 1.  Maria Nguyễn Thị Liễu
  Gx Chu Hải- Gp Bà Rịa

 1. Maria Lưu Thị Củ
  Gx Tân Bình-Gp Xuân Lộc

 1. Giuse Chương văn Phiến,

 2. Giuse Đinh Văn Kim,

 3. Têrêsa Trần Thị Dung

 4. Maria Phạm Thị Ngát
  Gx Thánh Mẫu-Gp Đà Lạt

THÔNG TIN

 • Xin hiệp lời cầu nguyện cho quý thành viên có thánh hiệu được kính trong tháng 5 này

  • Thánh Giuse thợ (1/5)

  • Athanasio (2/5)

  • Philipphê và Giacôbê TĐ (3/5)

  • Mátthia tông đồ (14/5)

  • Đức Mẹ thăm viếng (31/5)

 • Xin chúc mừng HHTT các giáo phận và giáo xứ đã nhận lễ Đức Mẹ Thánh Thể làm Bổn mạng. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa ban cho quý thành viên luôn nhiệt thành trong việc thờ phượng và loan báo tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.

 • Tháng năm là tháng Hoa, tại các giáo xứ tổ chức lòng yêu mến Đức Mẹ bằng hình thức dâng hoa. Chúng ta dâng lên Mẹ hoa lòng của chúng ta bằng việc hy sinh, khổ chế, bác ái… để tôn vinh Mẹ và xin Mẹ cầu bầu cho thế giới được hòa bình, mọi người sống trong an vui, hạnh phúc,