Ba trong một

“Ba trong một” này không phải chuyện ăn chuyện uống mà là chuyện Hiệp Hội Thánh Thể giáo xứ Micae+ Giuse+Trinh Vương và một số thành viên ở các giáo xứ lân cận nhà dòng Nữ Tỳ Thánh Thể thuộc giáo phận Xuân Lộc,  có ba buổi sinh hoạt quan trọng trong năm được diễn ra trong tháng bảy này. Đó là:

Ngày 16 /7 vừa qua, các thành viên mừng lễ Đức Mẹ núi Cát minh, Bổn mạng của mình thật long trọng và sốt sắng: đọc hai bài đọc, có Lời nguyện chung và dâng lễ vật, các thành viên phân chia công việc và cùng làm với nhau rất nhịp nhàng. 

Tối ngày 30/7 , các thành viên Chầu tạ ơn vì 15 năm Hiệp Hội Thánh Thể hiện diện trên quê hương đất nước Việt Nam thân yêu theo lời mời gọi của Tỉnh dòng.

Và ngày hôm nay, cùng với Hội Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể ở Bình Đa nói riêng và toàn thể con cái trong đại gia đình Eymard nói chung, mừng kính thánh Tổ phụ Eymard trong tinh thần hiệp thông trên toàn thế giới.

Tạ ơn Chúa vì 15 năm hồng ân Hiệp Hội Thánh Thể hiện diện trên đất Việt, hồng ân được làm con cái cha Eymard, được chia sẻ đặc sủng của Ngài và nhất là được tiếp nối sứ vụ tông đồ Thánh Thể mà Chúa đã chọn và gọi Ngài phục vụ cho vương quốc Thánh Thể. Xin cho lửa say mê Thánh Thể của Ngài được lan tỏa trong lòng của các con cái Ngài để vương quốc Thánh Thể được ngự trị trong lòng con người và thế giới hôm nay.

Ban Hiệp Hội