Chúc mừng Bổn mạng Lớp Đồng Hành 18

Ngày 26 Tháng 7

 

THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA,

SONG THÂN ĐỨC MARIA

Bổn mạng Lớp Đồng Hành 18