CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Mc 14,1-15,47
ƠN CỨU CHUỘC.

     Chúa Giê su đến trần gian để thực thi thánh ý Chúa Cha, để ứng nghiệm các lời tiên báo về ơn cứu chuộc.

     * Ơn cứu chuộc cho dân Israel và cho cả nhân loại.

Ông Dacaria phấn khởi : “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. (Lc 1,68).

Bà tiên tri Anna vui mừng. “Cũng vào lúc ấy,bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa , và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê ru sa lem.” (Lc 2, 38).

 Nhất là Simêon: “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel Dân Ngài.”(Lc 2,29-32).

     *Ơn cứu chuộc phải thưc hiện qua Giao ước. Giao ước được ký kết bằng máu.

Khi xưa Thiên Chúa ký giao ước với dân Israel bằng máu chiên bò: “Bấy giờ, ông Mô sê lấy máu rảy lên dân và nói: Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này.”(Xh 24,8).

Nay Chúa Giê su ký kết giao ước mới với Thiên Chúa cũng phải bằng máu, nhưng là máu của chính Người. “ Vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội”.( Mt 26,28). Ngài tự hiến: “Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.  (Mc10,45).

      *Ơn Cứu Chuộc qua mầu nhiệm Tử Nạn-Phục Sinh.

Việc Đấng Cứu Thế bị sỉ nhục, hành hạ và bị giết là điều khó hiểu, lại càng là điều khó chấp nhận. Ngay cả khi Chúa nhấn mạnh ngày thứ ba Người sẽ sống lại, các tông đồ vẫn thờ ơ, không tin, mặc dầu thấy bao nhiêu phép lạ Chúa đã thực hiện. Trước cái chết ô nhục chưa từng có của Thầy mình, chắc hẳn nhiều môn đệ đã chán nản, thất vọng, vỡ mộng. Rõ ràng, Người chẳng phải là Đấng Cứu Thế mà mọi người, trong đó có các ông, đang mong đợi.Thôi về vườn cho chắc ăn. “Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ  cứu chộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. (Lc 2421).

Nhưng rồi Chúa đã giúp để các môn đệ hiểu được mầu nhiệm Tử Nan- Phục Sinh. “ Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người …(Lc 24,31). “…Chúa chỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon (Lc 24,34).

      *Ơn Cứu Chuộc chính là mầu nhiệm tình yêu.

Thiên Chúa là tình yêu”. Thánh Gioan luôn khẳng định vậy.

 “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16).

Người yêu đến cùng. (Ga 13,1).

Một tình yêu tuyệt đối. “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. (Ga 15,13).

     Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa,
vì Chúa đã thương dùng Thánh Giá mà cứu chuộc chúng con.

Nguyễn Đức Lân