CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – năm A

5Is 11,1 – 10 ; Mt 3,1 – 12

      Chủ đề : Mêsia, Đấng Tràn Đầy Thần Khí, sẽ khai sinh thế giới mới.

* Is 11,2.9b : Trên Mầm Non này, Thần Khí Chúa sẽ ngự lại. Bấy giờ… sự hiểu biết Thiên Chúa sẽ tràn ngập cõi đất.

* Mt 3,11b.12 : Đấng đang đến sau tôi… sẽ làm phép rửa… bằng Thánh Thần… Người sẽ rê sạch lúa trong sân : thóc mẩy thì thu vào kho.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tập trung vào Đấng Mêsia : bài đọc một lẫn Tin Mừng đều giới thiệu một vài nét về con người và sứ mạng của Người. Đấng đó là Đấng tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa, Người đến để tái lập sự an lạc, thái bình bằng cách tinh luyện Dân Chúa cách công minh, chính trực. Dung mạo nổi bật của Đấng Mêsia trong Chúa Nhật II A Mùa Vọng là dung mạo THẨM PHÁN. Sứ vụ của Người là XÉT XỬ, THANH LUYỆN dân Người theo lẽ công minh và qua đó thiết lập ngay tại thế này vương triều thiên sai mà dân Chúa lẫn chư dân đều mong ước.

Mở đầu, bài đọc một trình bày Đấng Mêsia như là một vua Đavit mới vì cùng xuất thân từ một nguồn là gốc tổ Giêsê là cha của vua Đavit. Chi tiết này gợi lên niềm hi vọng triều đại huy hoàng của vua Đavit sẽ được vị vua mới này, mà sấm ngôn Isaia gọi là “Mầm Non” tái lập lại.

Mầm Non này là Đấng tràn đầy Thần Khí của Thiên Chúa ; động lực thúc đẩy Người hành động là “lòng kính sợ Đức Chúa”. Nhờ đó Người là vị Thẩm Phán công minh ; phán quyết, xét xử của Người không sai lầm bởi vì Người thấu suốt tâm can mọi người, không gì che dấu được Người. Người cũng không cần nhân chứng bời vì công lý nằm trong chính bản thân Người : lời nói, hơi thở của Người là chuẩn mực để xét xử ; trang phục chiến đấu của Người là đức công chính và tín thành.

Với một thủ lãnh như vậy thì chắc chắn công lý và an bình sẽ ngự trị trong xứ sở và sự thái hòa sẽ lan tỏa trên toàn vũ trụ.

Để nói lên cảnh phúc lộc an hòa của triều đại Mêsia Mầm Non. Isaia đã vay mượn hình ảnh của Vườn Địa Đàng nguyên thủy :

Dã thú, gia cầm sống chung an bình, cùng ăn cỏ, được một em bé chăn dắt ; trẻ thơ đùa chơi, thọc tay vào hang rắn độc… Tất cả nói lên sự hài hòa của toàn thể tạo vật, mỗi vật đều về lại đúng vị trí, trật tự của mình như trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

Với triều đại Mêsia, kẻ ác, điều tà sẽ không tồn tại được vì mọi người đều HIỂU BIẾT ĐỨC CHÚA.

“Hiểu biết ĐỨC CHÚA” là cội nguồn mọi an lạc, phúc lành. Chính Mêsia Mầm Non là Đấng mang lại cho con người sự hiểu biết đó.

Tin Mừng thuật lại sứ vụ tiền hô của Gioan Tẩy Giả. Ông mời gọi dân chúng “hoán cải vì Nước Trời đã đến gần”. Qua sứ vụ của mình, Gioan bày tỏ vài nét dung mạo của Đấng Mêsia :

Trước tiên ông mời dân sám hối, thay đổi cái nhìn : đừng tưởng mình là con cái Abraham thì chắc chắn sẽ được hưởng phúc lộc thời Mêsia, để rồi không chịu sám hối. Bởi vì theo Gioan, Đấng Mêsia là vị Thẩm Phán nghiêm minh : rìu đã để sẵn dưới gốc cây ; vậy hãy mau mau lo sám hối.

Rồi Gioan dùng chính sứ vụ và con người của ông để mạc khải “Đấng sẽ đến sau ông” ; “Tôi không đáng xách dép cho Người” ; “Tôi làm phép rửa chỉ để giục lòng ăn năn sám hối”, còn Đấng Mêsia “sẽ làm phép rửa cho các anh bằng Thánh Thần và bằng lửa”. Câu nói bí hiểm này sẽ được sáng tỏ ra khi Đức Giêsu phục sinh gởi Chúa Thánh Thần xuống trên đoàn môn đệ dưới hình LỬA trong lễ Ngũ Tuần.

Tuy nhiên, với cái nhìn còn hạn hẹp của thời Cựu Ước, Gioan nhấn mạnh đến vai trò THẨM PHÁN NGHIÊM KHẮC của Đấng Mêsia qua hình ảnh rê lúa và thiêu hủy thóc lép.

Qua vài hình ảnh, nhất là hình ảnh Thẩm Phán nghiêm minh về Đấng Mêsia, Chúa Nhật II A Mùa Vọng mời chúng ta hãy sám hối, mở rộng lòng đón Chúa, hiểu biết ĐỨC CHÚA để được vui hưởng phúc lộc thiên sai khi Nước Trời đến.

Frère Pierre Đình Long FSC