CHÚA NHẬT 8 C THƯỜNG NIÊN

“ .. Trò nào được huấn luyện đầy đủ sẽ GIỐNG NHƯ THẦY” ( Lc 6,48).

“ Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cọng rơm trong con mắt người anh em” ( Lc 6, 42). Nhiều người vì muốn né tránh, ngụy biện trước những góp ý, sửa sai của tha nhân thường đưa ra câu này mong bịt miệng những người góp ý.

          Thực ra, ĐGS không dạy chúng ta im lặng đồng lõa với cái xấu, TC không bao giờ dung dưỡng tội lỗi: Trái lại Người còn thúc ép chúng ta phải mạnh dạn sửa lỗi cho anh em kể cả có thái độ mạnh với kẻ ngoan cố (x. Mt 18,15 -17). Chúa không chấp nhận lối ngụy biện để rồi ở lì trong sai trái. Con cái Chúa phải giúp nhau nên hoàn thiện. Nhưng vấn đề là chúng ta LẤY TƯ CÁCH NÀO để sửa lỗi tha nhân?

1/ Như một thẩm phán, đóng vai kẻ cả để xét tội lên án?

2/ Hay trong tâm tình khiêm tốn huynh đề muốn giúp nhau đạt mức thánh thiện theo gương mẫu của Cha ( x. Mt 5, 48)?

          Chắc chắn là Chúa muốn điều thứ 2. Việc nhận ra điều sai trái nơi anh em và sửa lỗi họ luôn là DỊP ĐỂ TA XÉT MÌNH và tạ ơn Chúa: nhận ra mình cũng là tội nhân, nhưng là một tội nhân đã được CHÚA YÊU THƯƠNG THA THỨ. Không phải tự sức mình mà tôi “ lấy cái xà ra khỏi mắt tôi” được; nhưng chính Chúa tha thứ lấy ra giúp tôi, khi thấy mình là tội nhân ( biết mình có cái xà trong mắt) mà đã được Chúa yêu thương hoán cải ( chịu để Chúa lấy cái xà khỏi mắt tôi) thì tôi phải can đảm, yêu thương đến nói với anh em tôi rằng “ anh hãy để tôi lấy cọng rơm ra khỏi mắt anh”. Chúng ta đừng đòi chỉnh sửa nhau trong tư cách mình tự coi là thẩm phán, là chuẩn mực, trong tư cách bị Chúa mắng là “ đồ kẻ đạo đức giả” (x. Lc 6,42b)

          Điều Chúa khuyên can là thái độ kiêu ngạo, giả hình chứ Chúa không ngăn cản “ lấy cái rác ra khỏi mắt anh em”.

          Ta phải bằng mọi cách sửa lỗi tha nhân (x. Mt 18,15-17) nhất là khi biết mình đã được Chúa chữa cho sáng mắt, đã “ lấy cái xà ra khỏi mắt ta rồi”.

          Vậy, khi sửa lỗi cho anh em là ta cũng tự sửa lỗi cho mình để rồi cả hai, nhờ ơn Chúa giúp sẽ nên hoàn thiện như Cha” ( x.Mt 5,48)

          Đó là điều Chúa ước mong và chúng ta, môn đệ Chúa, phải gắng công đạt tới.

          Đó vừa là BỔN PHẬN vừa là NIỀM VUI được Thầy dạy dỗ và được NÊN GIỐNG THẦY (x. Lc 6, 40).

Frère Đình Long FSC