Chúa là gia nghiệp đời con

Kính tặng Cha Cố Giuse Bùi Đức Vượng
Kỷ niệm 65 năm hồng ân Linh Mục (1958- 27.72023)

Nhớ mãi, trong một bức thư, con viết
Thái Bình, quê con, lặn lội thân cò
Mẹ gánh gồng, hai bữa chẳng cơm no
Cha lam lũ, thay trâu cày vất vả

Một thời đạn bom, một thời thánh giá
Đồng trũng, đồng chiêm, ruộng đất bạc mầu
Chúa vẫn thương những đòi đoạn, bể dâu
Con, nắm đất trong tay người thợ gốm

Lại có lúc, nghĩ mình như kẻ trộm
Được tựa đầu, nghe rõ những tàn hơi
Từ trong phù du, thoi thóp từng lời
Bỏ hết cửa nhà, ruộng nương, chài lưới

Suốt 65 năm, một đời chìm nổi
Có lúc lên non, non ngất, đại ngàn
Có lúc về xuôi, cơm cháo, gian nan
Một con tép rang cõng mười hạt muối

Chúa dẫn con đi, đường trơn, quãng lội
Từ Kontum, Cù lao phố Đồng Nai
Về Bình Đa, về Tam Hiệp, Hố Nai
Những cô gái mang dầu đèn, đi lễ

Vào tiệc cưới, là nước trời Thánh Thể
Này, rượu nho và bánh miến nhiệm mầu
Đã chan hoà vào Bí Tích gồm thâu
Nuôi sống con, cả phần hồn, phần xác

Vâng, lạy Chúa, nay con đã già, tuổi hạc
Đến như vầy, mà sao Chúa vẫn thương yêu
Một nhành lau khô, bờ bãi, liêu xiêu
Ngài là phần chén của đời con, lạy Chúa

Con chẳng còn khao khát gì hơn nữa
Ở lại với con, ngày đã xế tà…
Bóng ngày qua, như cây cỏ, lá hoa
Có chim hót với hừng đông, ríu rít…

New Jersey, June 19.2023
Francis Assisi Lê Đình Bảng. USA.