Các cháu Khiếm Thính mừng lễ

    Khi truyền chức cho cha Vinh sơn Lâm Văn Chí, Đức Giám mục giáo phận muốn cha làm mục vụ cho người khiếm thính. Sau khi thụ phong linh mục, cha Chí cũng đã tổ chức những buổi gặp gỡ, dạy giáo lý, những thánh lễ để giúp họ và thêm hiểu biết và tìm hiểu về người khiếm thính nhiều hơn.

    Mừng lễ Chúa Sống lại, cha cũng chọn nhà Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể là nơi hội ngộ với người khiếm thính để tôn vinh, chúc tụng Chúa. Thánh lễ được cử hành vào lúc 16g15 chính ngày. Trong bài giảng cha dùng dấu múa để nói với các cháu. Có khoảng 50 cháu đến tham dự, các cháu đều là những cựu học sinh ở trường. Có cháu mang con mình đến, có cháu đi một mình, có cháu đi cả hai vợ chồng.

     Ước mong sau những buổi sinh hoạt, tham dự thánh lễ, học giáo lý; các cháu thêm lòng đạo đức, thêm khát khao tìm đến thánh lễ, để được gần Chúa, được Chúa biến đổi và cuộc sống mỗi ngày sẽ mỗi tốt đẹp hơn. Để gia đình các cháu trở nên men giữa đời, nên chứng nhân cho Chúa giữa nơi các cháu làm việc, sinh sống.

    Sau thánh lễ các cháu cùng nhau chia sẻ bữa ăn với nhau với các dì, và các cô. Hẹn gặp lại nhau vào những thánh lễ, những buổi sinh hoạt tại nhà Dòng.