Ai tín

Trong tình hiệp thông, xin cầu nguyện cho linh hồn ông cố

Phêrô Bùi Văn Mạch
sinh năm 1951 tại Kim Đông- Hưng Yên
đã được Chúa gọi về vào ngày 15 tháng 07
là thân phụ của chị Maria Bùi Ngọc Quỳnh

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 5g00 ngày 18/07/2022
tại giáo xứ Thánh Linh – Giáo phận Ban Mê Thuột

Kính báo