Ngày 20 Tháng 5

Ngày 20 Tháng 5

 

  Thánh Thần Chúa là lửa đốt cháy, luôn bay lên và giúp bay lên.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 30,1)