Hiệp thông niềm vui với cộng đoàn Eabar- Ban Mê Thuột

Tỉnh dòng Nữ Tỳ Thánh Thể Việt Nam có cộng đoàn hiện diện tại giáo xứ Tân Lợi. Các chị đảm trách sứ vụ giúp dạy giáo lý tân tòng. Sau một thời gian giúp cho một số người tìm hiểu và học hỏi giáo lý, và vào thứ năm ngày 03 tháng 12, năm 2020 tại giáo điểm Tân xá, giáo xứ Tân Lợi tổ chức rửa tội cho 59 người, trong đó có 33 người lớn, 10 cặp vợ chồng, 5 thiếu niên, còn lại là các em nhỏ.

Xin cầu nguyện cho các tân tòng được thêm lòng yêu mến và trung thành với Chúa đến cùng