Tin Mừng Chúa Nhật XX Thường Niên, Năm A

Bà Muốn Sao Thì Sẽ Được Vậy. (Mt 15,28)

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Đình Long, FSC

Hôm nay Tin Mừng thuật lại một câu chuyện: Có một phụ nữ dân ngoại đến xin Chúa Giêsu cứu con của bà đang bị quỉ ám. Thoạt tiên Chúa Giêsu đáp lại bằng một câu khước từ có vẻ miệt thị: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con!”.

Thực ra khi thốt lên câu này, Chúa Giêsu không hề có ý miệt thị dân ngoại, mà chỉ lặp lại một quan niệm cục bộ, lỳ thị của những người Do thái cứ dựa vào ơn được Chúa chọn mà khinh chê dân khác. Chúa Giêsu đến để chỉnh sửa những gì hư hỏng. Ở đây người lặp lại câu ấy không phải để xác định nhưng mà để HỦY BỎ. Thực vậy Chúa Giêsu cuối cùng đã trao cho người phụ nữ “Nguyên cả một tấm bánh vốn dành cho con cái”: Người đã chữa lành cho bé gái con của bà dân ngoại như lời bà kêu xin.

Còn về phía người phụ nữ Canaan, điều gì nơi bà khiến Chúa Giêsu mau chóng can thiệp, chỉnh sửa sớm điều sai trái để cứu giúp bà? Đó là LÒNG TIN- KHIÊM TỐN và PHÓ THÁC được biểu lộ qua lời: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cứu độ, nhưng Chúa cũng muốn tôn vinh con người bằng cách trao cho con người quyền quyết định vận mạng của mình nhờ ĐỨC TIN: “Lòng tin của bà mạnh thật, BÀ MUỐN SAO THÌ SẼ ĐƯỢC VẬY.”