Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

Tuần Chín Ngày Kính Đức Mẹ Thánh Thể

Thánh Pierre Julien Eymard

Ngày Thứ Ba
Đức Maria Và Việc Hiệp Lễ

X. Ôi Nhiệm Tích Cực Thánh, Ôi Nhiệm Tích Thần Linh,

Đ. Chúa đáng được mọi lời cảm tạ và tán dương muôn đời.

X. Phúc thay sự Hoài Thai Vô Nhiễm và thánh thiện

Đ. Của Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Chúa Trời.

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, những lần Mẹ Hiệp Lễ đều rất sốt sắng và thánh thiện mà chưa từng có ai được như Mẹ. Khi Mẹ đón rước Người Con thần linh của Mẹ vào lòng, Mẹ đã yêu mến Người với một tình yêu vượt xa trên bất cứ thụ tạo nào đã từng yêu mến Thiên Chúa. Xin dạy chúng con biết làm cho việc Hiệp Lễ trở nên trung tâm điểm của đời sống chúng con, và để cho đời sống này được tiêu hao đi trong việc dọn mình làm việc cao cả đó, và biết cám ơn Người vì những ơn lành khôn sánh do việc Hiệp Lễ mang lại cho chúng con.

X. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Đ. Để Vương Quốc Thánh Thể của Chúa Giêsu đến giữa chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, là Vua và là Chúa của chúng con. Chúa đã trở nên con người để làm cho chúng con được thông phần vào Thiên tính của Chúa. Chúa thật là Bánh của chúng con trong phép Thánh Thể đáng tôn thờ. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con, khi tôn kính mầu nhiệm rất cao trọng này, cũng biết hướng lòng về Đức Trinh nữ Maria rất dịu hiền. Trong Người, Chúa đã muốn được dựng thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương sự tôn thờ nhiệm tích rất uy nghi mà Mẹ đã thực hiện khi còn trên dương thế, để chúng con được nhìn thấy vương quốc Thánh Thể của Chúa lan rộng và phát triển trên toàn thế giới. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thánh Thể, là vinh quang của các kitô hữu, là niềm vui của toàn thể Giáo hội, và là hy vọng của thế giới. Xin cầu cho chúng con. Xin mẹ khơi dậy trong hết mọi tín hữu lòng sùng kính mãnh liệt đối với Thánh Thể, để họ hết thảy được trở nên xứng đáng tiếp rước Chúa mỗi ngày.

Lạy Đức Mẹ Thánh Thể, xin cầu cho chúng con.

Chúng ta hãy cùng Mẹ Vô Nhiễm tôn thờ, tạ ơn, van xin và an ủi Trái Tim cực thánh dấu yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể.

Đức Phương & Đức Nguyên, SSS