Trở Về…

Lòng thầm nghĩ…
Nếu nay mình ra đi,
Rời xa trần thế!
Lời Bạn sẽ kể,
Về tôi điều gì ?
Cuộc đời ngắn!
Hiện diện chỉ một lần.
Tôi mãi mãi đi xa
Gởi lại đời tất cả…
Cầu mong bạn có chút tình
Yêu thương, tha thứ, cầu kinh cho mình.
Hăng say sống tiếp hành trình
Hẹn ngày xum họp an bình bên nhau.
( Suy tư tháng các linh hồn)
Sr. Dã Quỳ