Tâm tình chia sẻ bước vào mùa chay 2021

Khởi đầu mỗi ngày bằng một lời cầu nguyện & ân sủng đón nhận

Hằng năm, khi bắt đầu lễ tro là khởi sự mùa chay, mùa đi vào « sa mạc » để gặp gỡ Chúa thật « thân thiết ». Vào « sa mạc » không có nghĩa là  xa lánh « bụi đời » hay « trốn tránh cuộc đời tất bật » mà là « khao khát đi gặp Thiên Chúa » dù hành trình đầy thử thách cam go và cô độc.Mùa Chay năm nay, Tuấn xin chia sẻ ý tưởng của ĐGH Phan-xi-co : Khởi đầu mỗi ngày bằng một lời cầu nguyện.

ĐGH Phan-xi-cô nói : « Mỗi ngày bắt đầu bằng 1 lời cầu nguyện là một ngày tốt đẹp. Tâm tình cầu nguyện sẽ biến đổi ngày của người ấy trở thành « ân sủng » : làm an dịu cơn giận, tăng lực tha thứ, tăng bội lòng yêu đời ». Cầu nguyện cho ta cảm nghiệm « Chúa thật gần gũi với mình », không phải là cảm xúc « thuần túy cảm tính » mà là nhờ ơn Chúa như ân huệ Chúa ban giúp tâm hồn mình « kết hiệp mật thiết » với Chúa : đây chính là mục đích của ân sủng Chúa ban như thánh Tôma Aquino lý giải « ân sủng trao ban chính là để đưa con người  về lại với Thiên Chúa « Cum igitur gratia ad hoc ordinetur ut homo reducatur in Deum » (ST I-II,q.111,a.1.co) và cái hay là « ân sủng » ấy được Thiên Chúa trao ban một cách « nhưng không » và theo quy trình  « thông ban » có trật tự khởi đi từ Thiên Chúa rồi đến người được lãnh nhận và ai lãnh nhận được ân sủng nào thì lại chia sẻ ân sủng ấy cho  người khác. Vì thế thánh Tôma mới lý giải tiếp là : theo quy trình trật tự ấy, ân sủng được  thông chuyển theo hướng «người này được quay trở về với Thiên Chúa nhờ người kia « chia sẻ » ân sủng ấy cho mình (ut scilicet quidam per alios in Deum reducantur).   

Ân sủng Chúa ban cho mỗi người chúng ta là « ban tặng » cách nhưng không (free) chứ không phải là mình có công xứng đáng đón nhận ân sủng. Ví dụ trong Tin mừng « người nhận 5 nén, 2 nén hay 1 nén ». Vậy mỗi người chúng ta, ai cảm nghiệm được mình « đón nhận ân sủng » nào thì nên dùng ân sủng ấy « giúp người» để nhờ qua ân sủng, người ấy cũng được trở về sống « thân tình » gần gũi với Chúa.  Đây là tinh thần hiệp thông và cộng tác tuyệt vời trong chương trình Quan phòng của Chúa.

Thân ái trong tình thân với cha thánh Eymard
Tuấn

NB. Nguyên văn trích (ST I-II,q.111,a.1.co ) từ bộ Tổng Luận Thần học của thánh Tôma Aquino và 2 bản dịch Pháp-Anh

Cum igitur gratia ad hoc ordinetur ut homo reducatur in Deum, ordine quodam hoc agitur, ut scilicet quidam per alios in Deum reducantur. ST I-II,q.111,a.1.co

Étant donné que la grâce a pour objet de ramener l’homme à Dieu,cela se fera en certain ordre, en ce sens que les uns seront ramenés à Dieu par d’autres.

And hence since grace is ordained to lead men to God, this takes place in a certain order, so that some are led to God by others.