Ngày 23 Tháng 6

Ngày 23 Tháng 6

Trái tim Chúa Giêsu là lò lửa, trái tim của chúng ta phải được đốt cháy và lan tỏa, phải được bồi dưỡng bằng việc đạo đức và phải lan rộng.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Dòng Tu 2,1)