Ngày 18 Tháng 01

 

 

“Linh hồn sống nội tâm nhìn thấy Chúa, luôn bàn hỏi,  đối thoại với Chúa, và được Chúa đáp lời bằng tiếng nói thân tình với gợi hứng, và cảm thấy cách sâu xa sự gợi hứng đó. Như thế, dù sống cô tịch trong rừng vắng, hay giữa những ồn ào rối rấm bên ngoài, linh hồn luôn trầm tĩnh và nhìn thấy ánh chớp được ban cho khi biết bàn hỏi Chúa”.

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.