Ngày 16 tháng 3

  

 “Nếu ta yêu mến Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng ta cũng yêu mến thánh Giuse, không chỉ yêu mến nhưng còn cầu nguyện với Người. Vinh dự lớn nhất, bằng chứng tình yêu cao cả nhất có thể dâng cho Người là cầu nguyện với Người, là đặt Người vào vị trí ban ơn cho ta. Người rất quyền phép bên Thiên Chúa”.

(Cha Thánh Eymard)