Ngày 14 Tháng 01

“Cha thấy rằng người ta tránh xa Thánh Thể, không rao giảng đủ về mầu nhiệm tình yêu tuyệt diệu đó”.

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

.