Ngày 9 Tháng 6

Ngày 9 Tháng 6

Trái tim của Chúa Giêsu rất sống động trong Thánh Thể. Người chỉ sống động ở đó thôi. Như thế Thánh Thể phải là trung tâm của việc tôn thờ Thánh Tâm Người.

(Bài giảng 8 ngày, Tuần Cửu nhật, Tam nhật của Cha E-ma 6, 12)