Ngày 13 Tháng 12

 

 

 Hãy khát vọng nghỉ ngơi hồi tâm bên chân Thầy của con, thinh lặng của tình yêu là tình yêu hoàn hảo.”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.