Ngày 12 Tháng 7

Ngày 12 Tháng 7

* Việc thành lập một Hội dòng được Rô-ma ưng thuận. nhưng, trong cùng một sắc dụ có phần từ chối lời khấn Thánh Thể và đề nghị là Tận Hiến (1872).

*Phần thi thể còn lại của Mẹ Mác-gơ-rít được đưa trở lại nghĩa trang Angers, ở giữa con cái của Mẹ (1989).

*Cha E-ma gia nhập hội Thánh Tâm (1823).

 Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX

 

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr. Marie Angelina Loubier – Canada († 1976).

Sr. Dolorès Maria Mastrone – Italie († 1979).

Sr. Dolorès Maria Mastrone – Italie († 2011).

.

.